Låt beteshjulen snurra

laidunpyörät_iso nosto.jpg Heikki och Susanna Vehkaojas ekologiska gård i Seinäjoki har man i början av juni tagit i bruk Gallagher Tumble Wheels som översatts till svenska som beteshjul. Beteshjulen fungerar som mellanstängselstolpar på betet. Nötgårdens produktiva vall -utvecklingsprojektet samarbetar med Vehkaojas ekologiska gård och följer med och dokumenterar beteshjulens användning samt hur betesrotationen lyckas under betessäsongen.

Gallagher Tumble Wheels är en produkt från Nya Zeeland liksom Gallagher Geared Reel, som är en spole med stängseltrådsspännare. Beteshjulen är tillverkade i aluminium och deras uppgift är att underlätta genomförandet av betesrotationen och flyttandet av mellanstängslet på betesskiften. Heikkis och Susannas son Juho Vehkaoja tycker att användningen av beteshjulen har varit rätt så smärtfritt. Att montera ihop beteshjulen har krävt lite tankearbete men användningen av beteshjulen på åkern är lätt. De kräver dock ett stort och så regelbundet och hinderfritt skifte som möjligt, så att man kan hålla mellanstängslet mellan stripen raka.

image76lg9.png
Med hjälp av beteshjulen blir det lättare att bygga och flytta mellanstängslet. Det är bra att använda en speciell spole med trådspännare för att spänna stängslet. Tack vare en rörlig skiva  i mitten av beteshjulet leds elektriciteten från huvudstängslet till alla delar av beteshjulet förutom de fötter som står marken.

 

Beteshjulen kan flyttas kring åkern genom att styra i tråden, till sist spänns linjen och tråden räts med hjälp av spolen med trådspännaren. Spolen kan i sin tur kopplas från anslutningsöglan till huvudstängslet utan skilda anslutningskopplingar, elektriciteten går via spolen. Tråden ska tåla kraftig spänning så att man kan spänna den så mycket att hjulen stiger upp. Via beteshjulen kan man dra endast en stängseltråd, men boskapen har respekterat elstängslet med en tråd väl, speciellt när den är högre än vallbeståndet och kan ses väl. Stängseltråden kan vara på upp till 0,78 meters höjd.

Gallagher Geared Reel spolen med trådspännare har lämpat sig väl för sitt ändamål. Men hjälp av den kan man nå tillräcklig spänning och dessutom låsa tråden med en speciell låsningsmekanism. Tråden löper lätt i spolen tack vare en accelerationsmekanism  och spolens ergonomiska utformning gör den lätt att hantera samt möjliggör användningen av tillräcklig hävstång. Användningen av beteshjulen kräver att de omringande stängslen är stadiga och tål drag. High Tensile stängslen, som Vehkaojas ekologiska gård använder, har fungerat bra ur denna synpunkt.

Det är lättare att använda beteshjulen om linjen går rakt genom betet, annars kan det vara svårt att få tråden tillräckligt spänd. Även ett för högt och stråigt vallbestånd med mycket timotej kan göra det svårare att flytta beteshjulen; de rör sig inte bra i högt vallbestånd. Däremot har väderförhållanden inte stor betydelse, beteshjulen hålls på plats även när det är blåsigt i och med att tråden är spänd.

imagerw0zd.png
Vehkaojas gård är en dikogård i ekologisk produktion. På gården används för första gången även pig tail-mellanstängselstolpar och erfarenheten av dem är utmärkt. Pig tails är lätta, rosthärdiga och av bra kvalité. De är lätta att se i vallbeståndet och bekväma att flytta eftersom materialet, som är UV-skyddat isolerat plast, inte leder elektricitet.

 

Juho anser ändå att beteshjulen är behändiga ur betesrotationens synvinkel, det är lätt att öka betesarealen en strip åt gången så att betet blir noggrant betat och vallen nedtrampas mindre. Tack vare trådspännaren hålls tråden hela tiden spänd och man kan lätt flytta hela mellanstängsellinjen så mycket som man tänkt sig. En tråd räcker enligt Juho Vehkaoja väl, enskilda kalvar som går under tråden hittar nog samma väg tillbaka till sina moderdjur. Gården har för tillfället i bruk tio beteshjul och fem spolar med trådspännare. Fem beteshjul bildar alltid en mellanstängsellinje som täcker en sträcka på ca 100 m.

 

De ovannämnda produkterna och deras priser (förutom beteshjulen) kan du bekanta dig närmare med här: http://www.a-rehu.fi/

Nedan även en videosamling av olika stängsellösningar för stripbetning.

 

Turunen Laura

Projektarbetare

Turunen Laura

+358 40 548 4461

laura.turunen@atria.com

Nötgårdens produktiva vall -projekt

nurminauta_logot2.JPG

 

Erilaisia kaista-aitaratkaisuja Erilaisia kaista-aitaratkaisuja
Video

Erilaisia kaista-aitaratkaisuja