A-Foder betjänar alla gris- och svinproducenter i alla foderärenden, oavsett om det gäller foderhandel eller planering av utfodringen. Helfoder, koncentrat och kompletterande foder för utfodring av grisar tillverkar vi i Koskenkorva och Mynämäki. 

Foder och utfodring av suggor

Det bästa reproduktionsresultaten uppnås när suggan utfodras enligt produktionsfasen. Utfodring av dräktig sugga ska vara fiberbetonad då detta förbereder suggan för den kommande perioden av diande. Det är därför viktigt att även fästa uppmärksamhet på utfodringen under dräktighetsperioden och dela upp suggorna i grupper på basen av konditionsklass och/eller fettmätning, vilket gör att utfodringen kan optimeras för respektive grupp. Under perioden som suggan ger di är det viktigt att fodret är välsmakande och innehåller tillräckligt med energi, eftersom en sugga som äter bra ger bra di och inte magrar under denna period. Man bör även beakta att matningen av en förstföderska väsentligt avviker från det som gäller för en sugga som fött grisar ett flertal gånger. Förstföderskan ska utfodras och födas upp i enlighet med rekommendationerna. 

 A-Foders experter skräddarsyr och hjälper lantgårdarna att välja de bästa lösningarna för utfodringen, vilka stöder en god produktivitet samt djurens hälsa och välbefinnande. I vårt sortiment hittar du foderkomponenter, kompletterande foder, koncentrat och helfoder för alla produktionsfaser.  

Foder och utfodring av smågrisar

Utfodring av smågrisar kräver speciell noggrannhet, eftersom deras matsmältningssystem ännu befinner sig i ett utvecklingsskede. I produktionen av smågris påverkas en lyckad fodergiva av såväl utfodringen av suggan under dräktighetstiden och den period den ger di som av det foder som erbjuds smågrisarna under den period de diar. A-Foders foder för smågrisar är rätt val för att de ska få en utmärkt start på sin tillväxt. Under den period den diar är det viktigt att en spädgris erbjuds foder som är möjligast välsmakande, har ett högt energiinnehåll och är färskt, så att grisen lär sig att äta foder innan den avvänjs. A-Foders foder för smågrisar ger dig möjlighet att få friska och livskraftiga grisar! 

A-Foders koncept för foder åt smågrisar innehåller lösningar för hela smågrisperioden. Hos oss hittar du alternativ för både komponent- och helfoderutfodring. A-Foders experter hjälper gårdarna att hitta en optimal utfodring av smågrisarna, vilken stöder en god produktivitet samt djurens hälsa och välmående. 

Foder och utfodring av köttsvin

Utfodringen av köttsvinen står för ungefär 70 % av de rörliga kostnaderna i verksamheten. Utfodringen har även en stor påverkan på svinets välmående, tillväxt samt på slaktkroppens och köttets kvalitet, och det är därför viktigt att utfodra köttsvin enligt tillväxtfas. Genom att utfodra köttsvinet i enlighet med aktuell tillväxtfas kan man även minska lantbrukens utsläpp till miljön. Vi på A-Foder arbetar ständigt med tanke på miljön genom att minska användningen av soja vid utfodring av svin, och genom att öka användningen av inhemskt protein. Vi använder även sidofraktioner från livsmedelsindustrin för utfodringen av svin. Komponentutfodring är cirkulär ekonomi när den är som bäst!

Inhemskt spannmål av hög kvalitet är grunden för utfodring alla svin. Det är därför viktigt att regelbundet utföra analyser för att säkerställa gårdsspannmålets kvalitet. A-Foders expert sammanställer utfodringsplaner för gården med beaktande av kvaliteten på gårdsspannmålet och de komponenter som används.

A-Foder har långa traditioner både när det gäller innovativ komponentutfodring samt planering och tillverkning av kompletterande utfodring. A-Foder levererar varje år en väldig mängd spannmål, energi- och proteinkomponentfoder samt kompletterande foder till råvara för svingårdarnas foderblandningar. Genom utfodringsplaner, råd och knep hjälper våra utfodringsexperter producenterna att kunna utnyttja gårdarnas egna foderblandverk optimalt och kostnadseffektivt.

MER INFORMATION OM FODER FRÅN A-BUTIKEN