Ruokintakustannus kuriin – rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa

Ruokintakustannus kuriin -rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa -hankkeella vastataan sianlihantuotannon kannattavuuden kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Ruokintakustannus on lihasian kasvatuksen kustannuksista noin 60 %, mutta käytössämme olevan datan perusteella vain noin 70 % tiloista mittaa rehun kulutusta ja sitä kautta rehuhyötysuhdetta. Eläinaineksen jalostajat ovat vuosia jalostaneet parempaa rehuhyötysuhdetta, mutta jalostuksen tuloksia ei olla saatu täysin jalkautettua tilatasolle. Tilojen välillä on todella suuria vaihteluja rehuhyötysuhteessa jopa samalla ruokintamallilla ja ruokkijalla.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää parhaat tilatason keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, joissa keskitytään kartoittamaan pilottitilojen lähtötilanne ja löytämään parhaat keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi sekä saadun tietämyksen jalkauttaminen. 

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022-31.12.2024 ja hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Hanketta hallinnoi A-Tuottajat Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Nygård Ida
040 183 0087
ida.nygard@atria.com

Projektityöntekijä
Klockars Daniel
0400 287 236
daniel.klockars@atria.com

 

Atria_tuottajat_FIN_4-va¦êri_RGB_lo.jpg        Lippu ja lause suomi.jpg

Hankkeen budjetti on 120 888 euroa, josta julkista tukea on 80 %.