A-Foder

Finsk fodertillverkare

A-Foder

Tack för fodersamarbetet 2023!

Som tack till de som beställer foder mellan 1.9-20.11.2023 delar vi ut 30-euros presentkort på Atria-produkter.

Alla gårdar som köpt minst 3 ton industriellt foder, eller mineraler. Presentkorten postas i början av december.

Ta kontakt och beställ foder av: Sören Stenroos tel. 050 3201539 soren.stenroos@atria.com

A-Foder är en finsk fodertillverkare och spannmålsexpert. Inhemskt är grunden för vår kedja: vi ägs av finska producenter och vi köper inhemsk kvalitetsspannmål. Som pionjärer inom foderbranschen och som sakkunniga partner för djurgårdar utvecklar vi ständigt nya inhemska utfodringslösningar. Samtidigt utvecklar vi hela branschen.

Djurens välbefinnande och hälsa är av primär betydelse för oss. Säkert kvalitetsfoder hjälper djuret att må bra, och endast ett friskt djur är produktivt. Vi övervakar och testar både råvaror och foder genom hela vår kedja. Spårbarhet och transparens i vår verksamhet garanterar säkerheten för våra produkter.

A-Foder erbjuder sitt kunnande, högkvalitativa foder och andra produktionsinsatser för att stödja en heltäckande finsk husdjursproduktion. Vi är en viktig del av Atrias spårbara kedja, vars uppdrag är att producera världens renaste inhemska mat från åker till bord.