Märehtijöissä tulevaisuus

Ennakointi, varautuminen ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien kartoitus tärkeänä osana maatilayritysten johtamista! Märe-hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tuetaan nautakarjatilojen kykyä reagoida kustannushaasteisiin ja toisaalta haetaan kehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ymmärrystä tilan kokonaisvaltaisesta tuotantotalouden hallinnasta, auttaa yrittäjiä tunnistamaan kustannusten nousun vaikutuksia sekä antaa valmiuksia valita omalle tilalle parhaiten sopivia toimenpiteitä. Saatavilla olevan tiedon hyväksikäyttö ja tiedon tarkentaminen omin havainnoin ja mittauksin parantaa yrittäjän mahdollisuuksia tehdä kestäviä ja suunnitelmallisia ratkaisuja.

Hankkeen puitteissa syvennytään erityisesti kotoisten rehujen sadon määrän, laadun ja tuotantokustannuksen kehittämiseen, mutta myös taloudelliseen tulokseen vaikuttaviin muihin tuotannontekijöihin – huomioiden samalla tilan toiminnan ympäristötehokkuus. 

Hankkeen toiminta tapahtuu Nautakarjatilan tuotannon tulojen ja kustannuksen hallinta -työpaketin alla. Keskeiset toimenpiteet työpaketissa: 

1) Teemapäivät 
2) Pienryhmäpäivät
3) Viestintä sähköisissä kanavissa ja materiaalin tuottaminen 

Hankkeen toteuttajat

Märehtijöissä tulevaisuus -hanke on Nautasuomen ja Osuuskunta Tuottajain Maidon yhteishanke, jota toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella 1.6.2022 – 31.12.2023 välisenä ajanjaksona. Hankkeen kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hankeen rahoituksesta vastaavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, Nautasuomi Oy sekä Osuuskunta Tuottajain Maito.

Seuraa hankkeen tapahtumia ja tiedotusta Facebookissa @atrianautahankkeet ja ota yhteyttä nautahankkeet@atria.com 

 

Olen kiinnostunut osallistumaan ja ilmoitan tietoni tästä

 

Nautasuomi_leima_4-vari (3).png       Osuuskunta-Tuottajain-Maito-Logo.png      Lippu ja lause suomi.jpg