Till Åkern

Till Åkern

I A-Foders sortiment hittar du även produkter för spannmåls-och vallproduktion. Kvalitativa och kostnadseffektiva foder är grunden för ekonomisk utfordring.
Vi köper kvalitativt foderspannmål till våra fabriker och för djurhållningsgårdars användning. Växtodling är en viktig del av vår verksamhet.