Nauta ja Maito Länsi

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen lähestyminen nautakarjatilojen kehittämiseen kahden teemaan puitteissa: Tilojen jatkuvuuden turvaaminen ja investointivalmiuden edistäminen sekä Tilojen muutoskestävyyden, kannattavuuden ja vastuullisuuden kehittäminen. Teemoilla tavoitellaan tuotannon johtamisen kehittymistä kohti kestävää tulevaisuutta ja jatkuvuutta yli sukupolvien.

Tilojen kehitystä tuetaan:

  • johtajuustaitoja kehittämällä, esim. kasvattamalla tilojen investointiosaamista, lisäämällä datan hyödyntämistä ja vahvistamalla tilan toimintojen kokonaisvaltaista hallintaa, lisäten tilan tuottavuutta ja kannattavuutta,
  • edistämällä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavaa osaamista: muutoskestävyyttä, älymaatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä tilojen välistä verkostoitumista.

Hankkeen läpileikkaavana motiivina on lisäksi tilojen toiminnan ympäristö– ja ilmastokestävyyden hallinta sekä tulevaisuuteen katsovan, positiivisen ilmapiirin luominen. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki hankealueen nauta- ja maitotilat sekä kasvinviljelytilat, jotka esim. suunnittelevat yhteistyötä nautatilan kanssa. Asiantuntijavetoiset pienryhmät ovat hankkeen tärkein toteutusmuoto. Niiden lisäksi järjestämme tilavierailuja, keskustelutunteja ja webinaareja sekä paljon muuta!

Hankealueena on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy, Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha. Hanketta rahoittaa EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitus. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 28.02.2027.

Seuraa tiedostusta nettisivuillamme, AgriHubissa sekä Facebookissa @atrianautahankkeet. 

Haluaisitko mukaan hankkeen pienryhmiin ja kiinnostaako sinua kuulla, mitä muuta hankkeessa tapahtuu? Mitkä aiheet sinua kiinnostaisivat erityisesti?
Ilmoita kiinnostuksestasi vastaamalla kyselyyn ja kerro, mitkä asiat juuri sinua kiinnostavat!

Asiantuntija Mira Haapalainen, mira.haapalainen@atria.com, p. +358 504481771

nautajamaito-lansi-logot.jpg

Hankkeen julkaisut