Produktionsutveckling på Atria Svin-gårdar

Produktionsutveckling på Atria Svin-gårdar

Atria Svin-experterna är starkt med i utveckling av svingårdarnas utfodring och produktion

De främsta experterna i branschen arbetar för att du ska kunna ha framgång med både utvecklingen av produktiviteten och effektiviteten samt en lyckad utfodring. Våra experter skräddarsyr en utvecklingsplan för lantgårdens behov, och förverkligandet följer man regelbundet upp tillsammans. Till rollen för gårdens expert hör också centralt att optimera utfodringen på gården.  

Vi samarbetar kontinuerligt med bland annat Naturresursinstitutet (Luke) och Helsingfors universitet. Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Vi gör även praktiska fodertester vid två av våra produktionsgårdar. Bägge gårdarna fungerar som en del av en normal produktionskedja för griskött, och foderförsöken kan därför utföras på ett mycket verklighetsnära sätt.

Tuotannon-kehitys-pyramidi-SV.jpg

testgård 1: Honkala gård Testgård 2: Honkaranta gård