Foderärt och bondböna

Foderärt och bondböna

A-Foders mål är att i framtiden endast använda inhemsk äggvita och med det helt ersätta importerad soja. Av denna anledning finns fortsättningsvis ett stort behov av baljväxter som ärtor och bondbönor. Ärtor och bondbönor är bra vindeväxter i växelodlingen, eftersom de binder kväve i jordmånen under tillväxtperioden och förbättrar åkerns tillväxtskick.  Detta minskar gödselbehovet markant under därpå följande år. Utöver detta kräver odlingen av ärtor och bondbönor inte kräver några specialmaskiner utan det räcker med samma utrustning som för spannmålsodling. Stödnivån för ärtor och bondbönor är högre än för spannmål, och genom att odla dessa kan vi även jämna ut överflödet av spannmålsodling.

Avtalsodling av ärtor och prissättning

Ärtans bruttovinstmarginal är klart större än spannmålets. Tack vare den stora efterfrågan har priset för baljväxter hållits på en konkurrenskraftig nivå.

Som A-Foders avtalsodlare kan vi erbjuda dej det mest konkurrenskraftiga priset för baljväxter i alla marknadssituationer. Endast till våra avtalsodlare kan vi erbjuda garantipris för skörden. Garantiprissättning är en ny praxis på den finska spannmålsmarknaden. Vid garantiprissättning är priset alltid minst det man kommit överens om i avtalet, utan ytterligare intäcknings-eller sidokostnader. Ifall marknadspriset är högre än priset i avtalet, justeras priset till marknadspris. Priset som betalas kan alltså till och mer bli högre än det som avtalats från början.

Ta kontakt så ordnar vi dina ärt-ärenden!

 Ta kontakt Odlingskontrakt för ärtor