Produktionsutveckling på våra gårdar

Produktionsutveckling på våra gårdar

Atrias gårdar bildar en inhemsk produktionskedja som satsar på ansvarstagande och hållbara lösningar

I världens renaste, finländska, köttkedja medverkar våra experter i gårdarnas vardag i allt från planering av utfodringen till utveckling av produktionen. Vi vill säkerställa att våra gårdar klarar sig väl även i framtiden och därför deltar vi intensivt i gårdarnas utveckling tillsammans med producenterna. En fungerande växelverkan stöder ett ömsesidigt lärande. Smågrupper, akademier, intressegruppssamarbetet, utfodring, foder, investeringar samt utveckling av produktionsbyggnader och investeringslösningar håller våra experter sysselsatta dagligen.

Vi är en pålitlig partner som med sitt gedigna kunnande och öppna verksamhet stöder och utvecklar den finländska köttproduktionen. Via Atria Familjegårdar kan vi spåra produkten från butiken hela vägen till gården. Resultaten från vårt utvecklingsarbete, fungerande produkter och koncept, hjälper gårdarna att uppnå utmärkta produktionsresultat.

 

Atria nöt Atria Svin