Äkta hela vägen

Österbottens Kött AB grundades år 1934 och omvandlades år 1944 till Andelslaget Österbottens Kött. Syftet med företaget var vid grundandet att strukturera den dittills oorganiserade kötthandeln i Österbotten samt att skapa en mer rättvis prissättning för producenterna. Genom andelslaget kunde medlemmarna och producenterna marknadsföra, främja och optimera slaktnäringen och ha större inverkan på ledningen. År 1959 hade andelslaget nästan 7500 medlemmar med sammanlagt 23528 andelar. Tidigare har andelslaget haft ett slakteri i Vasa, ett i Kristinestad, ett i Bennäs, ett hönsslakteri, två partilager, flera butiker, grönsakshandel och en pälsfarm men efter 1979 koncentrerades all verksamhet till Vasa.

1963 beslutade sig Tuottajain Lihakeskuskunta, där bland annat Österbottens Kött, Itikka, Lihakunta och Karjaportti ingår, för att gemensamt börja använda sig av Atria som varumärke. Efter att Atria Oy senare bildas sköter Österbottens Kött anskaffningen av slaktdjur till det nya aktiebolagets slakterier, vilket än idag, tillsammans med koordinering och transport av gris- och kalvförmedling är andelslagets huvudsakliga verksamhet.

Kontoret är beläget i Vasa och där arbetar ca nio personer. Andelslaget har idag strax under 300 medlemmar.