Vem kan bli medlem?

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i Andelslaget Österbottens Kött kan sökas av en enskild person, ett bolag eller en sammanslutning, som inom andelslagets verksamhetsområde bedriver lantbruk eller boskapsskötsel och levererar all slakt och förmedlingsdjur till andelslaget. En andel i Andelslaget Österbottens Kött är värderad till fem (5) euro och som medlem bör man ta del i andelslaget med minst en andel. Medlemskapet ansöks skriftligen och godkänns av styrelsen.

Ansökningar och frågor om medlemskap kan riktas direkt till ekonomichefen eller VD.