Strategi

Vision & Affärsidé

Andelslaget Österbottens Kött skall vara det marknadsledande anskaffningsföretaget på verksamhetsområdet. Köttproduktionen skall basera sig på avtalsbundet ärligt partnerskap mellan andelslag och producent. Vi skall tillsammans med avtalsproducenterna utveckla en konkurrenskraftig och högklassig köttproduktion som uppfyller konsumenternas förväntningar.


Mission

Andelslaget Österbottens Kött ansvarar på sitt verksamhetsområde för anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver. Vår köttanskaffnings- och djurförmedlingsverksamhet skall vara lönsam och skapa ett mervärde för våra avtalsproducenter.

 

Värderingar

Passion- Vi tror på vår affärsverksamhet.

Pålitlighet- Våra producenter är nöjda och litar på vår verksamhet och de vill behålla oss som samarbetspartner.

Fortlöpande utveckling- Vi agerar planmässigt och kostnadseffektivt samt utvecklar verksamheten snabbare än konkurrenterna. Vår kompetensnivå stiger hela tiden.

Relationer- Vi bryr oss om våra avtalsproducenter och våra anställda. Genom ett aktivt och positivt samarbete månar vi om våra relationer.