Rehuvara - Varmuutta ja varautumista pohjoisen rehuntuotantoon muuttuvassa ilmastossa

Rehuvara-hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatilojen rehuntuotantoa tuottamalla tietoa nurmen uudistamisesta ja rehukasvivalikoiman monipuolistamisen mahdollisuuksista muuttuvassa ilmastossa. Tavoitteena on tuottaa tietoa rehuntuotantoon liittyvistä keinoista, jotka auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja tuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä. Hankkeessa keskitytään erityisesti nurmen uudistamisen tehostamiseen kokoviljasäilörehua hyödyntämällä ja yksivuotisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Lisäksi hanke tuottaa tietoa uusista, potentiaalisista rehukasveista.

Hankkeen toiminta jakaantuu neljään työpakettiin, jotka ovat:

1) Palkoviljaseokset nurmen uudistuksessa ja kokoviljasäilörehun raaka-aineena
2) Uusien rehukasvien mahdollisuudet
3) Yksivuotisten säilörehujen optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä
4) Tiedotus

Hankkeen toteuttajat 

Hankkeen toteuttajina on Luonnonvarakeskus ja Nautasuomi Oy. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2023.

Seuraa hankkeen tapahtumia ja tiedotusta Facebookissa @atrianautahankkeet ja ota yhteyttä essi.tahvola@atria.com