ota yhteyttä jätä yhteydenottopyyntö

Rehustus ja ruokinta sikatiloilla

Yhdessä kohti tavoitteita

Sianlihantuotannon merkittävin panostus on rehustus, riippumatta siitä, onko kyseessä lihasika-, porsastuotanto-tai yhdistelmätila. Ruokinnalla on suuri merkitys tuotannon kustannuksiin, määrään sekä laatuun. Rehustamisen onnistuminen vaihtelee tiloittain huomattavan paljon. Usein siitäkin syystä, ettei ruokinnan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä täysin tunneta tai niiden hallinta jää arjen kiireiden keskellä. Haastetta lisäävät muun muassa vaihtelut ruokintakomponenttien hintasuhteissa ja saatavuudessa.

A-Rehu palvelee kaikkia porsaan- ja sianlihantuottajia kaikissa rehuasioissa, olkoon kyse rehukaupasta tai ruokinnan suunnittelusta. Asiantuntijamme räätälöivät ja auttavat tiloja valitsemaan parhaat ruokintaratkaisut, joilla tuetaan hyvää tuottavuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Valmistamme sikojen ruokintaan kuhunkin tuotantovaiheeseen tarvittavia täysrehuja, tiivisteitä ja täydennysrehuja Koskenkorvalla ja Mynämäellä. Kaikkien sikojen rehustuksen perustana on laadukas kotimainen vilja. A-Rehu laatii asiakkailleen ruokintasuunnitelmat, joissa tilaviljan laatu ja käytettävissä olevat muut rehukomponentit huomioidaan. Suunnitelmien pohjaksi viljat analysoidaan A-Rehulla.

Tutustu ja tilaa sikarehut täältä

Emakot

Parhaaseen porsastuotokseen päästään, kun emakko ruokitaan tuotantovaiheen mukaisesti:

  • Tiineen emakon ruokinta on kuitupainotteinen, joka valmistaa emakkoa tulevaan imetyskauteen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös tiineysajan ruokintaan ja jakaa emakot kuntoluokan ja/tai silavamittauksen mukaisiin ryhmiin, jolloin kunkin ryhmän ruokinta saadaan optimoitua.
  • Imetyskaudella on tärkeää, että rehu on maittavaa ja energiapitoista, koska hyvin syövä emakko imettää hyvin eikä laihdu imetyskaudella. 
  • On myös huomioitava, että ensikon ruokinta poikkeaa huomattavasti useamman kerran porsineen emakon ruokinnasta. 

Porsaat

Porsaiden ruokinta vaatii erityistä tarkkuutta, koska porsaiden ruuansulatuselimistö on vielä kehittyvässä vaiheessa. Porsastuotannossa rehustuksen onnistumiseen vaikuttaa sekä emakon ruokinta tiineys- ja imetyskaudella että porsaalle imetysaikana tarjottu rehu. A-Rehun ensirehut ovat oikea valinta porsaan erinomaiseen kasvustarttiin.

  • Imetyskaudella on tärkeää, että porsaalle tarjottava rehu on mahdollisimman maittavaa, energiapitoista ja tuoretta, jotta porsas oppii syömään rehua ennen vieroitusta. A-Rehun laadukkailla porsasrehuilla kasvatat terveitä ja elinvoimaisia porsaita.
  • A-Rehun porsasrehukonsepti sisältää ratkaisut koko porsasvaiheen ruokintaan. Meiltä löydät vaihtoehdot sekä komponentti- että täysrehuruokintaan. A-Rehun asiantuntijat auttavat tiloja suunnittelemaan optimoidun ruokinnan porsaille, jolla tuetaan hyvää tuottavuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. 

Lihasiat

Lihasian rehustus muodostaa noin 70 % lihasian kasvatuksen muuttuvista kustannuksista. Ruokinnalla on myös suuri vaikutus sikojen hyvinvointiin, kasvuun sekä ruhon ja lihan laatuun, joten on tärkeää ruokkia lihasika kunkin kasvuvaiheen mukaisesti.

  • Me A-Rehulla teemme jatkuvasti töitä ympäristön hyväksi vähentämällä soijan käyttöä sikojen rehustuksessa ja lisäämällä kotimaisen valkuaisen käyttöä. Käytämme sikojen ruokinnassa myös elintarviketeollisuuden sivujakeita. Komponenttiruokinta on kiertotaloutta parhaimmillaan!
  • Kaikkien sikojen rehustuksen perusta on laadukas kotimainen vilja. Tämän vuoksi on tärkeää teettää tilaviljasta säännöllisesti analyysit, joilla varmistetaan viljan laatu. A-Rehun asiantuntija laatii tilalle ruokintasuunnitelmat huomioiden tilaviljan laadun ja käytössä olevat komponentit.

A-Rehulla on pitkät perinteet sekä innovatiivisessa komponenttiruokinnassa että täydennysrehujen suunnittelussa ja valmistuksessa. A-Rehu toimittaa vuosittain valtavan määrän viljaa, energia- ja valkuaiskomponenttirehuja sekä täydennysrehuja sikatilojen rehuseosten raaka-aineiksi. Ruokintasuunnitelmien avulla asiantuntijamme auttavat tuottajia hyödyntämään tilan omaa rehusekoittamoa optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutustu uuteen A-Mix Buusteriin >>