OptiPalko

OptiPalko

OptiPalko: Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla -hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatalouden kilpailukykyä ja tehokasta tuotantopanosten käyttöä kehittämällä nurmipalkokasvien viljelyä ja rehukäyttöä. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tehostetaan ravinteiden hyväksikäyttöä viljelyssä ja nautojen ruokinnassa, edistetään suunnitelmallista nurmentuotantoa, vähennetään rehuhävikkiä säilöntämenetelmiä kehittämällä ja lasketaan nurmipalkokasvien käytön kannattavuutta.

Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka ovat:
1) Nurmipalkokasveista kustannustehokkuutta rehuntuotantoon,
2) Nurmipalkokasvien optimaalinen hyödyntäminen lihanautojen ruokinnassa,
3) Vastauksia palkokasvisäilönnän haasteisiin,
4) Nurmipalkokasvien optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä ja
5) Tiedotus, teemapäivät.

Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat.

Lue hankkeen esittely Luken sivuilta