Tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon - Itua ja Vastetta

EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteena on vähentää kasvintuotannossa käytettävien kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja niiden aiheuttamia riskejä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamista edistävät IPM (integrated pest management)- ja luomutuotannossa kattavasti käyttöönotettavat tehokkaat ja taloudellisesti kannattavat ei-kemialliset ja kemiallistenvalmisteiden käyttöä tarkentavat kasvinsuojelumenetelmät. Esteenä IPM-menetelmien aktiivisemmalle käyttöönotolle on muun muassa tieto menetelmien vaikuttavuudesta tilatasolla.

Tässä hankkeessa viljelijät osallistuvat aktiivisesti IPM-menetelmien käyttöönottoon, testaamiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen sekä tiedon välittämiseen verkostoissaan yhdessä tutkijoiden, neuvonnan ja elintarvikeyritysten kanssa.

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on tutkia suomalaisiin tuotantoympäristöihin soveltuvia kemiallista kasvinsuojelua vähentäviä ennakoivia ja suoria IPM-menetelmiä kokemusperäisen tiedon ja tiedonvaihdon avulla sekä edesauttaa systeemitasonmuutosta kohti kokonaisvaltaista kasvinterveydestä huolehtimista.

Hankkeen perustan muodostavat kaksi pilottialustaa, jotka koostuvat Fazer Myllyn ja Atrian sopimustuottajista. Tutkimukseen haetaan mukaan 20 aktiivista tilaa. Pilottitiloilla tutkitaan erikasvinsuojeluratkaisujen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Pilottitiloissa on mukana tavanomaisia ja luomutuottajia.

Hanke tuottaa tietoa ennakoivien ja suorien IPM-menetelmienbiologisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta maantieteellisesti ja tuotantosuunniltaan erilaisissa tuotantoympäristöissä. Lisäksi hanke edistää kasvinsuojelun systeemitason suunnittelua ja toteutusta, lisää viljelijöiden, neuvonnan, elintarvikeyritysten ja tutkimuksen tietoisuutta IPM:n periaatteista ja vahvistaa viljelijöiden välistä tiedonsiirtoa ja kokemuksista oppimista.

Kasvinsuojelun ja lannoituksen tietokortit