Jaettu lannoitus

21.11.2023 13:10

Jaettu lannoitus lannoitteiden käytön vähentäjänä

Kasvukaudella 2022 Itua ja Vastetta -hankkeessa testattiin jaettua typpilannoitusta lannoituksen vähentämiskeinona. Samalla väheni myös typen huuhtoutuminen, sillä jaetussa lannoituksessa typpi hyödynnettiin paremmin kuin annettaessa koko lannoitemäärä kylvön yhteydessä. Toimenpide toteutettiin kahdella tilalla Etelä-Suomessa.

Kouvolassa Hongiston tilalla testattiin typpilannoituksen jakamista kauran viljelyssä. Typpi annettiin kahdessa erässä – 60 kg/ha kylvön yhteydessä ja 20 kg/ha kasvukaudella korrenkasvun alkuvaiheessa typpisensoria hyödyntäen. Verranteena oli kaurakasvusto, joka sai koko typpilannoituksen (80 kg/ha) kylvön yhteydessä. Avenue-kaura kylvettiin 21.5.2022. Maa oli multava hienohieta.

Jaettu lannoitus_kaura.jpg

Kaurakasvustoa 22.7.2022.

Jaettua typpilannoitusta testattiin myös Asiakkalassa Pyyrylän tilalla, jossa mallasohran typpilannoitus toteutettiin kylvön yhteydessä 60 kg/ha ja korrenkasvun alkuvaiheessa annettiin 30 kg/ha. Verranteena oli ohrakasvusto, joka sai koko typpilannoituksen (90 kg/ha) kylvön yhteydessä. Mallasohra (RGT Planet) kylvettiin ennen sadetta 24.–25. toukokuuta. Maa oli runsasmultainen hiesusavi.

Jaetussa typpilannoituksessa käytettiin keväällä Y3:sta (360 kg/ha) ja lisätyppi saatiin Axanista korrenkasvun alkuvaiheessa. Verranne ruutu lannoitettiin keväällä Y3:lla (350 tai 390 kg/ha). Verrannekaura ja -ohra saivat siten hieman enemmän fosforia ja kaliumia kuin varsinainen koejäsen.

Jaettaessa typpilannoitus ohrasato oli 5090 kg/ha, kun koko typpilannoituksen kylvön yhteydessä saaneen ohran sato oli tuhat kiloa vähemmän eli 4100 kg/ha. Kaurasatoa jaettu typpilannoitus lisäsi 1300 kg/ha. Myös tuhannen siemenen paino oli hieman suurempi jaetun lannoituksen saaneella ohralla (50,5 g) kuin kylvön yhteydessä koko typpimäärän saaneella ohralla (49,4 g). Kauralla ero oli selvempi (39,4 g vs. 36,2 g). Sen sijaan ohrajyvien typpi- (23,3 vs. 25,1 mg/kg ka) ja fosforipitoisuudet (3,49 vs 3,82 mg/kg ka) olivat hieman pienemmät jaetussa lannoituksessa kuin annettaessa koko lannoitemäärä kylvön yhteydessä. Sama oli havaittavissa kauralla, mutta erot olivat pienemmät kuin ohralla.

Sekä kauralla että ohralla sato ja katetuotto olivat suuremmat jaetussa typpilannoituksessa verrattuna kylvön yhteydessä annettuun lannoitukseen. Lisätypen levityksestä tuli kone- ja työkustannuksia, mutta parempi satotaso korvasi ne.

Lisätypen levitys onnistui hyvin kasvukaudella 2022. Kylvön jälkeen tuli sateita ja typpilannoite tuli heti käyttöön, joten korrenkasvun alkuvaiheessa annetulle lisätypelle oli tarvetta. Jos kylvön jälkeen on kuivaa ja kasvusto jää heikoksi, niin kasvuston lisätypen tarve on pieni tai lisätyppeä ei tarvita lainkaan.

Taulukko: Sadon määrä ja laatu (1000 siemenen paino, jyvien typpi- ja fosforipitoisuus), typpilannoitus sekä kasvin typenotto jaettaessa typpilannoite tai annettaessa koko lannoitemäärä kylvön yhteydessä kauraa ja ohraa viljeltäessä.

Jaettu lannoitus_taulukko.PNG

 

Kirjoittaja erikoistutkija Jaana Uusi-Kämppä, Luonnonvarakeskus, Itua ja Vastetta -hanke