Kehittämishankkeet

Atria alkutuotannon hanketoiminnan lähtökohtana on suomalisen elintarvikkeiden alkutuotannon edellytysten ja jatkuvuuden turvaaminen. Jatkuvuuden takeena on alkutuotannon parantuva kannattavuus ja kilpailukyky, jonka mahdollistamiseksi Atria alkutuotanto on suunnitellut ja toteuttaa yhdessä tuottajien sekä yhteistyö tahojen kanssa useita tulevaisuuden maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja riskienhallintaa parantavia kehittämishankkeita esim. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen puitteissa.

Päättyneet hankkeet