Ruokinta-akatemia on käytännönläheinen seminaarisarja, jossa keskustellaan sikojen ruokinnan ja rehustuksen ajankohtaisista asioista ja ruokinnan mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Tavoitteena vahva tuotannollinen onnistuminen

Ruokinta-akatemian tavoitteena on yhdessä A-Rehun asiantuntijoiden, käytännönläheisten esimerkkien sekä tuottajapuheenvuorojen kanssa varmistaa vahvaa tuotannollista onnistumista, missä toimivat ja tutkitut rehut ja ruokintakonseptit tukevat hyvää tuotantoa. 

Seminaarikerrat keskittyvät vuorollaan omiin aiheisiinsa, joita ovat ensikoiden kasvatus ja ruokinta sekä tiineytys- ja joutilas-ajan ruokinta. Lisäksi seminaareissa perehdytään myös onnistuneeseen emakon ruokintaan, porsaiden sekä välikasvatusporsaiden kasvun kulmakiviin. Myöhemmin seminaarisarjassa puretaan gradutuloksia vapaaporsituksen emakoiden syöntikäyttäytymisestä  sekä käydään läpi askelmerkkejä onnistuneeseen lihasian ruokintaan.

Menneet seminaarit - katso tallenteet alta

1/9 Ruokinta tulevaisuudessa -mihin suuntaan ollaan menossa?
Puhujina Lasse Åberg ja Kimmo Kytölä
Kuinka ruokinnan avulla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin?

2/9 Ensikoiden kasvatus ja ruokinta (TN70)
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Mikko Mäki-Latvala
Miksi ensikoiden ruokintaan ja kasvatukseen täytyy panostaa? Ensikoiden ruokinta käytännössä

3/9 Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinta valmistaa emakon hyvään imetykseen
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Piia Näsi-Vimpari
Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinnalla on iso vaikutus pahnuekokoon ja syntymäpainoon, mitkä ovat rehustuksen haasteen paikat?

4/9 Emakon ruokinnan onnistuminen porsitusosastolla
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Paula Muukkonen
Korkeatuottoisen emakon ruokinnassa imetysaikana on monta vaaranpaikkaa. Hyvin syövä emakko myös tuottaa hyvin maitoa.

5/9 Pienet porsaat - hyvä startti kasvulle 
Puhujina Kimmo Kytölä  ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuorossa Antti Hyppönen
Pienen porsaan ruokinta porsistusosastolla antaa sille hyvän lähtökohdan. Mitä vaihtoehtoja porsaan ruokkimiselle on?

6/9 Tavoitteena hyvälaatuinen välikasvatusporsas
Puhujina Soile Kirmanen ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuorossa Sikatiimin Maksim Semchuk
Porsaiden onnistuneeseen kasvuun välikasvatuksessa vaikuttaa moni asia. Onnisteen kasvun kulmakivet.

7/9 Imeväisajan pitkäaikaisvaikutukset - tilatason tietoa tuottajille porsaiden kasvusta, sekoittelusta ja lääkityksistä
Luennoitsijoina tohtorikoulutettavat Virpi Sali ja Emilia König, sekä sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Mari Heinonen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.
Seminaarin aikana puhujat pohtivat imeväisajan pitkäaikaisvaikutuksia. He esittelevät tuloksia kahdesta tutkimushankkeesta ja havainnollistavat niitä käytännön näkökulmasta liittyen sikojen kasvuun, sekoitteluun ja lääkityksiin syntymästä teurastukseen.

8/9 Askelmerkkejä onnistuneeseen lihasian ruokintaan

Puhujina: Niina Immonen, Pasi Pohjois-Koivisto ja Sampo Tupila

 

9/9 Gradutuloksia emakoiden syöntikäyttäytymisestä vapaaporsituksessa

Puhujina: Kotieläintieteen opiskelijat Maiju Kurtti ja Saija Lämsä

 

Ruotsinkieliset seminaarit: 

18.11. Gyltan, Suggan under seminering, dräktighet och grisning
23.11. Smågrisen, tillväxtgrisen och slaktsvinet

Ruokinta-akatemian tallenteet

Tallenne 1/9
Video

Tallenne 1/9

Tallenne 2/9
Video

Tallenne 2/9

Tallenne 3/9
Video

Tallenne 3/9

Tallenne 4/9
Video

Tallenne 4/9

Tallenne 5/9
Video

Tallenne 5/9

Tallenne 6/9
Video

Tallenne 6/9

Tallenne 7/9
Video

Tallenne 7/9

Tallenne 8/9
Video

Tallenne 8/9

Tallenne 9/9 I
Video

Tallenne 9/9 I

Tallenne 9/9 II
Video

Tallenne 9/9 II

Inspelningar på svenska

18.11.2021 Inspelning 1
Video

18.11.2021 Inspelning 1

18.11.2021 Inspelning 2
Video

18.11.2021 Inspelning 2

18.11.2021 Inspelning 3
Video

18.11.2021 Inspelning 3

23.11.2021 Inspelning 1
Video

23.11.2021 Inspelning 1