Ruokinta-akatemia on käytännönläheinen seminaarisarja, jossa keskustellaan sikojen ruokinnan ja rehustuksen ajankohtaisista asioista ja ruokinnan mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Tavoitteena vahva tuotannollinen onnistuminen

Ruokinta-akatemian tavoitteena on yhdessä A-Rehun asiantuntijoiden, käytännönläheisten esimerkkien sekä tuottajapuheenvuorojen kanssa varmistaa vahvaa tuotannollista onnistumista, missä toimivat ja tutkitut rehut ja ruokintakonseptit tukevat hyvää tuotantoa. 

Seminaarikerrat keskittyvät vuorollaan omiin aiheisiinsa, joita ovat ensikoiden kasvatus ja ruokinta sekä tiineytys- ja joutilas-ajan ruokinta. Lisäksi seminaareissa perehdytään myös onnistuneeseen emakon ruokintaan, porsaiden sekä välikasvatusporsaiden kasvun kulmakiviin. Myöhemmin seminaarisarjassa puretaan gradutuloksia vapaaporsituksen emakoiden syöntikäyttäytymisestä  sekä käydään läpi askelmerkkejä onnistuneeseen lihasian ruokintaan.

**********************************************************

Puhujaesittelyt

Lasse Åberg: "Työvuosina olen ollut monessa eri toimessa, mutta noin puolet niistä olen työskennellyt rehujen kanssa, n. 20 vuotta. Mutta myös eläinvälitys, genetiikka ja kehityspuoli on tullut tutuksi. "

Kimmo Kytölä: "Viimeiset 15 vuotta tekemiseni keskiössä on ollut sikarehujen tuotekehitys ja ruokinnansuunnittelu."

Marko Övermark: "Olen toiminut erityisesti emakkotilojen kehittäjänä atrialaisessa ketjussa jo vuodesta -99 alkaen. Tiloilla pyrin antamaan apua ainakin työskentelytavoissa ja niiden suunnittelussa, sikalan toimivuudessa sekä kapasiteetin optimaalisessa hallinnassa. Oleellisena osana on myös tilan tuottavuuden analysointi, jotta löytäisimme kehityskohteet."

Soile Kirmanen: "Pian neljännesvuosisata takana monipuolisissa sika-alan töissä. Pääpainopisteenä viimeiset kymmenen vuotta ollut sikojen rehut ja ruokinta erityisesti emakoiden ja porsaiden osalta."

Christer Rönnqvist: "Yli 30 vuotta olen ollut mukana Atrian sikatuotantoketjun eri kehitystehtävissä. Ruokinta ja rehustus on ollut alusta lähtien mukana. Olen tehnyt siitoseläinvälitystä ja teen edelleen porsas- ja lihasikatuotannon neuvontatyötä. Olen kauan ollut mukana sikaloiden toiminnallisessa suunnitteluissa, investoinnissa ja teknisien ratkaisuiden kehityksessä. Pääpainopiste on nykyisin sikaloiden ruokintateknologiassa, olosuhteiden ja ilmanvaihdon kehityksessä ja säädöissä, sikaloiden peruskorjaussuunnittelussa ja -kustannuslaskennassa."

**********************************************************

Menneet seminaarit:

1/9 To 11.2. klo 14:00 Ruokinta tulevaisuudessa -mihin suuntaan ollaan menossa?
Puhujina Lasse Åberg ja Kimmo Kytölä
Kuinka ruokinnan avulla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin?

2/9 To 18.2. klo 14:00 Ensikoiden kasvatus ja ruokinta (TN70)
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Mikko Mäki-Latvala
Miksi ensikoiden ruokintaan ja kasvatukseen täytyy panostaa? Ensikoiden ruokinta käytännössä

3/9 To 11.3. klo 14:00 Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinta valmistaa emakon hyvään imetykseen
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Piia Näsi-Vimpari
Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinnalla on iso vaikutus pahnuekokoon ja syntymäpainoon, mitkä ovat rehustuksen haasteen paikat?

4/9 To 18.3. klo 14:00 Emakon ruokinnan onnistuminen porsitusosastolla
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kirmanen
Tuottajapuheenvuorossa Paula Muukkonen
Korkeatuottoisen emakon ruokinnassa imetysaikana on monta vaaranpaikkaa. Hyvin syövä emakko myös tuottaa hyvin maitoa.

5/9 To 25.3. klo 14:00 Pienet porsaat - hyvä startti kasvulle 
Puhujina Kimmo Kytölä  ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuorossa Antti Hyppönen
Pienen porsaan ruokinta porsistusosastolla antaa sille hyvän lähtökohdan. Mitä vaihtoehtoja porsaan ruokkimiselle on?

6/9 To 15.4. klo 14:00 Tavoitteena hyvälaatuinen välikasvatusporsas
Puhujina Soile Kirmanen ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuorossa Sikatiimin Maksim Semchuk
Porsaiden onnistuneeseen kasvuun välikasvatuksessa vaikuttaa moni asia. Onnisteen kasvun kulmakivet.

7/9 Ma 21.6. klo 14:00 Imeväisajan pitkäaikaisvaikutukset - tilatason tietoa tuottajille porsaiden kasvusta, sekoittelusta ja lääkityksistä
Luennoitsijoina tohtorikoulutettavat Virpi Sali ja Emilia König, sekä sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Mari Heinonen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.
Seminaarin aikana puhujat pohtivat imeväisajan pitkäaikaisvaikutuksia. He esittelevät tuloksia kahdesta tutkimushankkeesta ja havainnollistavat niitä käytännön näkökulmasta liittyen sikojen kasvuun, sekoitteluun ja lääkityksiin syntymästä teurastukseen.

8/9 To 14.10. klo 13 Askelmerkkejä onnistuneeseen lihasian ruokintaan

Puhujina: Niina Immonen, Pasi Pohjois-Koivisto ja Sampo Tupila

 

9/9 Ti 9.11. klo 14 Gradutuloksia emakoiden syöntikäyttäytymisestä vapaaporsituksessa

Puhujina: Kotieläintieteen opiskelijat Maiju Kurtti ja Saija Lämsä

 

Ruotsinkieliset seminaarit: 

18.11. Gyltan, Suggan under seminering, dräktighet och grisning
23.11. Smågrisen, tillväxtgrisen och slaktsvinet

Ruokinta-akatemian tallenteet

Tallenne 1/9
Video

Tallenne 1/9

Tallenne 2/9
Video

Tallenne 2/9

Tallenne 3/9
Video

Tallenne 3/9

Tallenne 4/9
Video

Tallenne 4/9

Tallenne 5/9
Video

Tallenne 5/9

Tallenne 6/9
Video

Tallenne 6/9

Tallenne 7/9
Video

Tallenne 7/9

Tallenne 8/9
Video

Tallenne 8/9

Tallenne 9/9 I
Video

Tallenne 9/9 I

Tallenne 9/9 II
Video

Tallenne 9/9 II

Inspelningar på svenska

18.11.2021 Inspelning 1
Video

18.11.2021 Inspelning 1

18.11.2021 Inspelning 2
Video

18.11.2021 Inspelning 2

18.11.2021 Inspelning 3
Video

18.11.2021 Inspelning 3

23.11.2021 Inspelning 1
Video

23.11.2021 Inspelning 1