Siitossonnikasvattamo

Atria Tuottajien uusin siitossonnikasvattamo on aloittanut toimintansa marraskuussa 2018 Mikko Peuran tilalla. Kasvattamossa on 200 kasvukoepaikkaa. Kaikille sonneille annetaan mahdollisuus rehuhyötysuhteen mittausjaksoon ennen sonnihuutokauppaa. Syöntiä mitataan Vytelle (ent. GrowSafe) -tekniikkaa hyödyntäen. Syöntimäärät rekisteröityvät yksilöllisesti elektronisista korvamerkeistä tunnistamalla. Sonnit punnitaan noin kuukauden välein. 

Sonnien ostaminen siitossonnikasvattamosta on turvallinen valinta. Sonnit on tutkittu salmonellan ja Mycoplasma boviksen (A-taso) suhteen. Tänä vuonna sonnien syntymäkarjoista määritettiin ylimääräisenä varotoimenpiteenä Mycoplasma boviksen vasta-ainepitoisuuksia. Sonnit totutetaan monipuoliseen käsittelyyn ja huonoluonteiset ja –rakenteiset karsitaan pois. Sonnit on genotyypitetty ennen myyntiä ja ne on tutkittu vapaiksi useista perinnöllisistä sairauksista. Suurin osa sonneista on syntynyt genotyypitetyistä vanhemmista, jolloin niiden polveutuminen on vahvistunut. Sonnien jalostusarvot lasketaan genomisina, mikä parantaa arvosteluvarmuutta.

Sonnien saatua maaliskuun lopussa vuodenpainot, aloitettiin sonnien karsinta siitosmyyntiin. Sonnien käyttäytymisen, kasvun ja jalostusarvojen perusteella valittiin sonnit rakennearvosteluun ja siitä edelleen sukurauhasten tutkimuksiin. Syntymätiloilla oli mahdollisuus tilata omakustanteisesti selkälihasten ultraäänimittaus sonneilleen.  Parhaat sonnit pääsivät siitosmyyntiin.

Kevään 2024 siitossonnihuutokauppa pidetään nettihuutokauppana 25.4.2024 alkaen. Sonnihuutokauppaan rekisteröityneille ostajille ei keväällä 2024 järjestetä sonnien näyttötilaisuutta, vaan sonneihin tutustutaan videoiden ja valokuvan sekä muiden kirjallisten tietojen avulla. Syynä näyttötilaisuuden perumiseen on parhaillaan maassamme voimakkaassa leviämisvaiheessa oleva pälvisilsa. Haluamme varjella myytävien sonnien terveyttä ja toivomme, että ostajat ymmärtävät tämän. Sonnihuutokaupan myyntilistojen julkaisemisen jälkeen lisätietoja voi tiedustella Susanna Vehkaojalta. 

Sonnilistojen päivityksiä voi seurata Kasvukoe 2023-2024 sivuilla.

Sonnihuutokauppa 2024

kasvukoe 2023-2024

Atrian siitossonnien hintakehitys roduittain