Styrelsen

Styrelsen_2024_isonosto.jpg

Andelslagets förvaltning handhas av en styrelse, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsen består av fem ordinarie styrelsemedlemmar av vilka minst tre bör vara medlemmar i andelslaget.

 

Ordförande Anderssén Jan
Viceordförande Paxal Kjell-Göran
Ordinarie medlem Storfors Christer
Ordinarie medlem Pott Henrik
Ordinarie medlem Skullbacka Marcus

 

Som andelslagets representanter i A-Producenters styrelse för verksamhetsåret 2024 har förvaltningsrådet valt Jan Anderssén med Marcus Skullbacka som suppleant och Christer Storfors med Henrik Pott som suppleant.