Förvaltningsråd

Förv.råd 3.jpg

Förvaltningsrådet består av minst nio och högst aderton ledamöter, vilka väljs för tre år i sänder. Av förvaltningsrådets medlemmar bör minst fem sjättedelar vara medlemmar i andelslaget

 

Valda för tiden 2018-2021

Snickars Johan Malax
Strömsnäs Markus Pedersöre
Sandberg Ola Pedersöre

 

Valda för tiden 2019-2022

Nylund Johannes Närpes
Lindén Kanneth Nykarleby
Sandbacka Per Kronoby

 

Valda för tiden 2020-2023

Backlund Fredrik Nykarleby
Dalkarl Kenneth Vörå
Holm Henrik Nykarleby
Ingves Richard Kristinestad

I samband med att Richard Ingves valdes in i förvaltningsrådet ersätts hans plats i fullmäktige med Charlotta Storfors som var första suppleant enligt valprotokollet för fullmäktigevalet.

Till representant för år 2020 i Atria ABP:s förvaltningsråd valdes Ola Sandberg