Förvaltningsråd

förv.råd_2023_isonosto.jpg

Förvaltningsrådet består av minst sex och högst tolv ledamöter, vilka väljs för tre år i sänder. Till förvaltningsrådet kan endast utses en personmedlem i andelslaget, en dödsbo delägare som företräder ett oskiftat dödsbo, en sammanslutningsdelägare som företräder sammanslutningen och en styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare eller en medlem som företräder en sammanslutning (ÖK stadgar 20 §)

 

Valda för tiden 2021-2024

Snickars Johan Malax
Strömsnäs Markus Pedersöre
Sandberg Ola Pedersöre
Engman Stefan Närpes

 

Valda för tiden 2022-2025

Strandvall Mårten Kronoby
Sandbacka Per Kronoby
Juthman Tomas Närpes

 

Valda för tiden 2023-2026

Backlund Fredrik Nykarleby
Dalkarl Kenneth Vörå
Holm Henrik Nykarleby
Ingves Rickard Kristinestad

 

Till representant för år 2024 i Atria Oyj:s förvaltningsråd valdes Ola Sandberg