Förvaltningsråd

Förv.råd 3.jpg

Förvaltningsrådet består av minst nio och högst aderton ledamöter, vilka väljs för tre år i sänder. Av förvaltningsrådets medlemmar bör minst fem sjättedelar vara medlemmar i andelslaget

 

Valda för tiden 2017-2020

Backlund Fredrik Nykarleby
Dalkarl Kenneth Vörå
Holm Henrik Nykarleby
Uljens Mikael Kristinestad

 

Valda för tiden 2018-2021

Snickars Johan Malax
Strömsnäs Markus Pedersöre
Sandberg Ola Pedersöre
Vidlund Mikael Närpes

 

Vadla för tiden 2019-2022

Nylund Johannes Närpes
Lindén Kanneth Nykarleby
Hellström Peter Kronoby
Sandbacka Per Kronoby

 

Till representant för år 2019 i Atria ABP:s förvaltningsråd valdes Ola Sandberg