Fullmäktige

fullmäktige2_2023_isonosto.jpg

Andelslagets medlemmar tillkommande beslutanderätt utövas av minst femton och högst tjugoen fullmäktigeledamöter, som väljs bland andelslagets medlemmar vart fjärde år.

 

Valda för tiden 2022-2026

Björknäs Christian Lappfjärd
Broända Anton Kronoby
Hagman, ordförande Tea Nykarleby
Hannus Kjell-Erik Kaitsor
Helenelund Andreas Socklot
Helenelund Daniel Solf
Holmström Magnus Komossa
Hägg Michael Karleby
Häggman Mårten Nederlappfors
Hästö Jonas Kronoby
Ingves Simon Skaftung
Isakas Peter Jakobstad
Lybäck Erik Kronoby
Sandström Fredrik Purmo
Skrifvars Robert Munsala
Smeds Joakim Malax
Stenmark Johannes Purmo
Storfors Charlotta Malax
Storgård, vice ordförande Mats Övermark
Sunabacka Jan Terjärv
Särs Sanna Terjärv