Vertti BOR

Vertissä yhdistyvät aikaisuus, erittäin luja korsi, hyvä taudinkestävyys sekä hyvä laatu.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Kasvilajikeluetteloon tulo 2015. Jalostaja Boreal Kasvinjalostus Oy, www.boreal.fi

Kasvuaika

Vertti on hyvin aikainen lajike. Kasvuaika virallisissa lajikekokeissa on ollut 83,6 pv, mikä on sama kuin Aukustin ja 3 päivää lyhyempi kuin Vilden.

Sato

Vertti on aikaisuus huomioiden hyvin satoisa, yhtä satoisa kuin Aukusti ja Wolmari. Se on menestynyt hyvin eri vyöhykkeillä ja maalajeilla, joskaan viljelyä poutivilla lohkoilla ei suositella. Vertti sietää myös happamuutta.

Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien paras. Keskimääräinen tuhannenjyvänpaino (43,6 g), hehtolitranpaino (65,9 kg) ja täysjyväprosentti (84,8) virallisissa lajikekokeissa ovat huomattavasti korkeammat kuin muiden aikaisten lajikkeiden. Valkuaispitoisuus on keskimääräinen ja valkuaissato hieman korkeampi kuin esim. Aukustin ja Wolmarin. Tärkkelyspitoisuus on keskimääräistä hieman korkeampi.

Korsi

Korsi on erittäin luja, lakoprosentti virallisissa kokeissa ollut vain 8. Vertin korsi on hieman lyhyempi ja korrenlujuus merkittävästi parempi kuin muilla aikaisilla ohralajikkeilla.

Taudinkestävyys

Verkkolaikunkestävyys (verkkotyyppi) on erittäin hyvä, monitahoisten lajikkeiston paras. Myös kestävyys laikkutyypin verkkolaikkua sekä ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan on melko hyvä. Lehtilaikkujen ja fysiologisten laikkujen yhteismäärällä arvioituna Vertin taudinkestävyys on yksi monitahoisten parhaimmista, merkittävästi parempi kuin esim. Aukustin ja Wolmarin.

Käyttötarkoitus

rehut

Viljelyohje

Suositellaan vyöhykkeille Vertti soveltuu koko ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I - IV, menestyen parhaiten hyvät kosteussuhteet omaavilla lohkoilla.

Lajikevertailu, monitahoinen ohra

Lajike

Koe kpl

Sato kg/ha

Kasvuaika, pv

Lako- %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk.%

Tärk.%

Bredo

14

6 577

93,5

0,0

77,8

39,0

65,6

11,1

60,8

Jalo

14

6 523

91,3

2,8

76,1

41,9

65,6

10,8

60,3

Alvari

20

6 452

91,0

8,1

86,6

44,9

65,6

11,7

60,5

Kaarle

47

6 361

92,2

4,5

78,7

44,9

64,7

11,2

60,8

Uljas

17

6 345

90,6

5,9

74,7

46,2

66,7

11,8

60,5

Brage

15

6 111

88,8

11,7

76,3

38,7

65,7

11,7

60,3

Wolmari 

5

5 981

85,6

17,2

74,2

40,5

63,9

12,0

59,9

Aukusti

67

5 971

86,6

14,7

82,4

42,4

64,9

11,9

60,3

Vertti

19

5 953

85,3

4,2

71,7

43,1

65,7

12,0

60,3

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, ohra, px.luke.fi