Siemenet

Siemenet

Kauttamme voit hankkia laadukasta sertifioitua kylvösiementä kaikille tiloille kaikkialle Suomeen. Löydät valikoimastamme maan parhaat kylvösiemenet aina viljanviljelystä nurmikasveihin sekä öljy- ja valkuaiskasveille. Saatavana valikoimassamme eri nurmisiemenlajeja puhtaana tai tilakohtaisesti räätälöityinä seoksina.

A-Rehu on ollut mukana kehittämässä nautatilojen tarpeisiin olevia nurmisiemenseoksia. A-Rehun nurmisiemenseokset ovat saaneet käyttäjiltä kiitosta: ne ovat tasaisen varmoja sadontuottajia ja koostettu meillä hyvin viihtyvistä, laadukkaista nurmilajikkeista. "Niin määrä- kuin laatutavoitteet ovat täyttyneet", käyttäjäkyselyssä todettiin.

Kysy lisää vilja- ja palkokasvien siemenistä viljakaupastamme p. 010 316 8012 (pvm/mpm) tai viljakauppa@atria.com. Halutessasi lisätietoja nurmisiemenistä ota yhteyttä Nautasuomen tuottajapalveluun p. 020 472 7060 (pvm/mpm) tai tuottajapalvelu@atria.com.

A-Rehun nurmisiemenseokset

Valitse tilasi luottosiemenseokset uudistuneesta A-Rehun nurmisiemenvalikoimasta

A-Rehun nurmisiemenvalikoima sisältää käyttötarkoitukseensa tarkalla harkinnalla valikoidut siemenseokset ammatillisesti vaativille käyttäjille kehitettyinä. Seoksemme täyttävät kolme tärkeää lupausta:

  1. Seoksemme tukevat vahvasti sille kuvattua korjuustrategiaa ja käyttötapaa. Tavoitteletpa kahta tai kolmea korjuukertaa, haet tuottavuutta laiduntamiseen tai kenties vaivattomuutta nurmien täydentämiseen tai tutkitusti viljan kanssa hyvin yhteensopivaa kerääjäkasviratkaisua, valikoiman suunnittelun keskiössä on ollut tahtotila tuottaa selkeitä ratkaisuja viljelijän eduksi.
  2. Seoksemme ovat joustavia ja toimivat useilla maalajeilla. Seoskomponentit on koottu pitäen mielessä käytännön viljelyn realismi. Tulipa konerikko ja korjuu viivästyi muutamalla päivällä tai päälle sattui kuiva jakso, A-Rehun siemenseokset on koostettu siten, että niihin on sisäänrakennettu satoa ja laatua ylläpitäviä elementtejä myös epäedullisten sattumusten varalle.
  3. Valitsemalla A-Rehun siemenseokset, valitset kotimaisen luottotoimijan kumppaniksesi ja työtä suomalaisille viljelijöille. Valikoimamme siemenet on tuotettu pellolta säkkiin saakka muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta Suomessa. Pidetään yhdessä huolta kotimaisesta tuotannosta jatkossakin.

Kahden korjuukerran siemenseos yksinkertaisen kauniisti

A-Sulava Energianurmi

Timotei Hertta 48 %

Timotei Uula 32 %

Nurminata Eevert/Valtteri/SW Minto 20 %

Kaksi, mutta vain kaksi laadukasta ja runsasta säilörehusatoa tähtäimessä? Valintasi on tällöin A-Sulava Energianurmi, joka on suunniteltu nimenomaan kahden sadon tuottamiseen. Seos pohjautuu vahvasti pohjoisen tyypin timoteilajikkeisiin, joista pääpaino huippusulavalla Hertalla, jota on täydennetty aavistuksen nopeammalla ja satoisammalla Uulalla. Nurminata tuo seokseen kuivuudenkestoa ja satovarmuutta haastavillekin kasvukausille ja sen pitoisuus on täsmätty siten, että sen vaikutus tulee timotein kompensaatiomielessä riittäväksi, mutta ei toisaalta aiheuta liikaa jälkikasvua.

Kolmen korjuukerran laadukas ja joustava luottoseos

A-Satovarmanurmi

Timotei Grindstad/Diandra 20 %

Timotei Rubinia 20 %

Timotei Uula/Hertta 16 %

Nurminata Valtteri 16 %

Englanninraiheinä Riikka/Birger 16 %

Ruokonata Karolina 12 %

Satovarma on nimensä mukaisesti sadontuottokyvyltään omassa luokassaan oleva seos kolmeen korjuuseen. Seos sisältää laatua ylläpitäviä elementtejä, toimii myös haastavilla maalajeilla ja kestää hyvin kuivuutta. Seokseen valitut lajikkeet ovat hyvin talvehtivia ja sillä kylvetty kasvusto kestää hyvin ikääntymistä. Timotein kokonaispitoisuus on 56 %, joka jakautuu kahdelle eteläisen tyypin nopealle lajikkeelle ja yhdelle huippulaadukkaalle pohjoista tyyppiä edustavalle lajikkeelle. Eteläisen timotein painotus takaa, että timoteita on läsnä myös jälkisadoissa ja pohjoisen tyypin lajike toimii laadun alenemaa hillitsevänä elementtinä ensimmäisessä korjuussa. Seos sisältää hyvin talvehtivaa englanninraiheinää tuomaan laatua etenkin jälkisatoihin ja nostamaan rehun sokeripitoisuutta maittavuuden lisäämiseksi ja biologisen säilönnän tueksi. Ruokonata Karolina on perinteisistä karkealehtisistä ruokonadoista laadukkain ja tuo syväjuurisena nurmiheinänä maanrakennetta parantavaa vaikutusta tiivistymistä kärsiville pelloille. Seos täyttää esimerkiksi Valio-ryhmän vastuullisuusohjelman vapaaehtoisen toimenpiteen vaatimukset.

Vaivaton ja tutkitusti toimiva

A-Täydennyskylvöseos

Englanninraiheinä Riikka/Birger 35 %

Timotei Rubinia 25 %

Timotei Uula 25 %

Niittynurmikka Balin 10 %

Valkoapila Silvester/Nemuniai/SW Hebe 5 %

Heille, jotka haluavat jatkaa nurmiensa ikää tai paikata aukkoontunutta kasvustoa, A-Täydennyskylvöseos on täsmätuote. Tutkimusten mukaan täydennyskylvössä parhaat onnistumisen mahdollisuudet ovat englanninraiheinällä, mistä syystä sitä on seoksessa painotukseltaan totuttua enemmän. Puolet seoksesta on timoteitä ja se ei sisällä natoja, koska nadat yleensä säilyvät kasvustoissa pisimpään. Täydennyskylvöseoksen idea onkin, että täydennetään sitä mikä yleensä kasvustoissa iän myötä häviää ja täydennetään sitä, mikä tiedetään onnistuvan. Niittynurmikka ja valkoapila lisät tuovat seokseen aukkoja täyttävää ja pellonpinnan kantokykyä parantavaa vaikutusta.

Korkeaa satotasoa ja tehokasta laiduntamista arvostavalle

A-Laidunseos

Timotei Rubinia 56 %

Nurminata Eevert/Valtteri 16 %

Englanninraiheinä Riikka/Birger 12 %

Niittynurmikka Balin 10 %

Valkoapila Silvester/Nemuniai/SW Hebe 6 %

Lypsy- ja emolehmätiloille suunniteltu A-Laidunseos on sadontuottokyvyltään ja maittavuudeltaan erinomainen ratkaisu tavoitteelliselle laiduntajalle. Riippumattomissa laidunkokeissa seos on tuottanut vähintään 5000 ka kg/ha satoja ja jopa yli 8000 ka kg/ha (km. D-arvo 700 g/kg ka, rv 208 g/kg ka), mikä vastaa korkeatuottoisten säilörehunurmien tasoa (Luonnonvarakeskus). Seoksen timoteilajike Rubinia on eteläistä tyyppiä, mikä takaa sen läsnäoloa kasvustoissa syyskesän puolelle saakka. Ruokonata on jätetty pois seoksesta, sillä laidunolosuhteissa eläimet syövät valikoivasti maittavuutta painottaen, mistä syystä ruokonata voi muodostua pitkäikäisissä laitumissa haasteeksi, jos se jää toistuvasti syömättä ja pääsee runsastumaan. A-Laidunseos on suunniteltu painotuksiltaan ja lajikevalinnoiltaan laiduntajien näkökulmasta tasapainoiseksi kokonaisuudeksi tasaista syöntikäyttäytymistä tukemaan. Seoksen englanninraiheinä talvehtii hyvin ja tuo laitumeen pitkäikäisyyttä löyhästi mätästävän kasvutapansa ansiosta. Niittynurmikka ja valkoapila ovat laadukkaita ja hyvin maittavia laidunkasveja ja toimivat seoksessa myös pellonpinnan kantavuutta parantavina elementteinä kuin myös aukkojen täyttäjinä. Laidunseos kestää hyvin kuivuutta.

Viljan satotasoa ja laatua nostava

A-Kerääjäkasviseos

Valkoapila GL Huia/Haifa 70 %

Veriapila Rokali 15 %

Italianraiheinä Meroa 15 %

Tiesitkö, että viljan alle kylvämälläsi kerääjäkasvilla on suoria vaikutuksia viljan satoon ja laatuun? Heinämäiset kerääjäkasvit yksin alentavat satotasoa ja heikentävät esimerkiksi valkuaispitoisuutta verrattuna tilanteeseen, kun vilja viljeltäisiin ilman kerääjäkasveja. Apiloilla taas on positiivinen synergiavaikutus viljoihin. Tutkimusten mukaan apilat parantavat viljan satoa 200–500 kg/ha eivätkä ne heikennä viljan laatuominaisuuksia. Uudistuneen ympäristökorvausjärjestelmän takia apiloita ei voi yksin käyttää kerääjäkasveina, vaan mukana on oltava myös heinäkasvia. A-Kerääjäkasviseos täyttää kerääjäkasveille asetetut tukijärjestelmän vaatimukset. Seokseen on valittu pienikokoisia, yksivuotisia apiloita ja raiheinän määrä on rajattu maltilliseksi, jotta varsinaisen satokasvin puiminen pysyisi helppona ja apiloiden tuomat hyödyt saataisiin viljelijän eduksi napattua talteen. Käyttömääräksi riittää 2–3 kg/ha.

Laji- tai lajikepuhtaat vaihtoedot kauttamme tai oma luottoratkaisusi

Tilan oma valinta

Voit tilata tilasi nurmisiemenet kauttamme laji- ja lajikepuhtaina tai oman räätälöidyn seoksesi mukaisena.

Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous

Nautasuomen tuottajapalvelu p. 020 472 7060 (pvm/mpm) tai tuottajapalvelu@atria.com
Viljakauppa p. 010 316 8012 (pvm/mpm) tai viljakauppa@atria.com