Palvelut tuotannon kehittämiseen

Tuottajan tukena on alansa parhaat asiantuntijat aina Nautasuomen asiakkuuspäälliköistä rehustuksen ammattilaisiin sekä muihin laadukkaisiin palveluntarjoajiin. Asiakkuuspäälliköt tarjoavat osaamisensa tilojen käyttöön ja tukevat kehityssuunnitelmien tekemisessä yhteistyössä tilojen kanssa. Asiakkuuspäällikön rooliin kuuluu muun muassa ruokinnan optimointi ja tuottavuuden kehittäminen. 

Maitoakatemia

Atria Tuottajat ja Valio ovat yhdistäneet voimansa maitotilojen tuotannon kehittämiseksi ja tämä yhteistyö on saanut nimekseen Maitoakatemia. Maitoakatemiassa maidontuottajat ovat tärkeimmässä roolissa. Maitoakatemian tavoitteena on maitotilojen toiminnan kehittäminen erilaisten pienryhmien vertaistuen kautta. Aiheina pienryhmissä on muun muassa talous, rakentaminen, johtaminen, nurmi- ja laiduntaminen. 

Rakennussuunnittelu emolehmätilalle

Nautasuomen sopimusasiakkaille on tarjolla rakennussuunnittelupalvelua lihantuotantorakennusten suunnitteluun tai saneeraukseen. Uudisrakentaminen loppukasvatukseen ei ole tällä hetkellä mahdollista eikä ajankohtaista. Rakennussuunnittelu aloitetaan aina tilan oman asiakkuuspäällikön kanssa. Samalla käydään läpi investoinnin kannattavuutta tilalle, mutta myös perusteellisia muita laskelmia on teetettävä investointipäätöksen tueksi. Asiakkuuspäällikön kanssa tehdään sopimus maksullisesta rakennussuunnittelutilauksesta siinä vaiheessa, kun tiedetään jo rakennukseen tulevien eläinten laji ja määrä sekä rakennustyyppi. Sekä rakennussuunnitteluun että talouslaskentaan on käytettävissä AtriaTuottajien sopimuskumppanit.

Tällä hetkellä rakennussuunnittelua ja vanhojen tilojen saneerausta tehdään lähinnä emolehmätuotannon tarpeisiin. Asiakkuuspäälliköt esittelevät tilakäynnillä rakennusmallivaihtoehtoja, joista eniten viime aikoina on rakennettu makuuparsipihattoja.

Toiminnallinen suunnittelu jo alkuvaiheessa on tärkeää. Emolehmäkarjan käsittelyasiat on hyvä pitää mielessä koko suunnittelun ja rakentamisen ajan ja siksi on laadittu oheinen opinnäytetyön sivutuotteena syntynyt opas, jossa käsitellään tätä aihepiiriä. Koko opinnäytetyö on luettavissa täältä.

Emolehmien käsittely makuuparsipihatossa -pdf

 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme