Nurmen tuotantokustannuslaskuri

Nurmen tuotantokustannuslaskuri

Nurmen tuotantokustannuslaskuri

Säilörehun ja muiden karkearehujen hinnalla on valtaisa merkitys minkä tahansa nautakarjatilan kannattavuuteen, tuotantosuunnasta riippumatta. Merkitys tulee puhtaasti volyymistä. Koska säilörehua kuluu määrällisesti nautojen ruokinnassa paljon, sen hinnan suhteellisen pienikin muutos vaikuttaa lopputuotteiden tuottamisen kannattavuuteen merkittävästi. Tämän järkeilyn sanoittaminen ja ymmärtäminen on sinällään helppoa, mutta käytännön tilatasolla merkityksen hahmottaminen on haastavaa. Koska nurmirehujen hinta muodostuu useasta suorasta ja epäsuorasta tekijästä, niitä tuotetaan tilan sisäisesti eikä niistä liikutella konkreettista rahaa muiden kuin suorien panosten suhteen, kokonaisuuden hahmottaminen ilman ajatuksella tehtyä laskentaa on kenelle tahansa mahdotonta. Ostorehukustannus taas on huomattavasti yksikertaisempi aihe, vuosittaisen tarkan summan saa katsottua kirjapidosta koska vain. Osaatko kertoa paljonko rahaa sinun tilasi sitouttaa ja käyttää vuosittain säilörehuun?

Selvittämällä oman tilan säilörehun tuotantokustannuksen ja vertailemalla tuotantokustannusta muiden tilojen tuotantokustannukseen, on mahdollista löytää uusia keinoja tilan kannattavuuden parantamiseksi. Säilörehun tuotantokustannuksen oleellisia osatekijöitä on hehtaarisato, konekustannus, tukikelpoisten peltojen osuus sekä peltojen hintataso. Konekustannukseen taas vaikuttaa suuresti koneiden käyttöaste.

Lataa koneellesi ilmainen nurmen tuotantokustannuslaskuri alhaalla olevasta painikkeesta ja vie tilasi toiminnan johtaminen uudelle tasolle. Laskurissa on mukana kattavat täyttöohjeet ja se on palasteltu selkeisiin osioihin laskennan helpottamiseksi. Muistathan lähettää laskennan lopputulokset meille tilastoitavaksi. Tuloksensa lähettäneet saavat paluusähköpostissa jo tehtyjen laskelmien yhteenvedon ja tuhdin tietopaketin nurmentuotannon taloudesta. Löydät tähänkin ohjeet laskurista.


Lataa nurmen TUOTANTOKUSTANNUSLASKURI TÄSTÄ

Valmiiden tuotantokustannuslaskelmien tilastotietojen syöttäminen

Lisäksi: