Eerolan tilalla ollaan tyytyväisiä sikalan peruskorjaukseen

Eerolan tila on yksi niistä sikaloista, joka oli mukana Sikaloiden elinkaari- ja ylläpitokustannusten selvittäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa. Nurmossa sijaitseva Eerolan tila on lihasikala, jossa on yhteensä noin 1000 lihasikapaikkaa. Näistä lihasikapaikoista noin 600 kuuluu vuonna 2011 rakennettuun uuteen sikalarakennukseen ja noin 400 sikapaikkaa vanhempaan, laajan peruskorjauksen kohteena olleeseen sikalaan. Eerolan tilaa pyörittää Sami Eerola, joka on toiminut sikatuottajana vuodesta 1996 lähtien.

image8f13.png

Eerolan tilan vanhempi peruskorjattu sikala on alun perin rakennettu vuonna 1970 emakkosikalaksi. Rakennuksessa on ollut myös lypsylehmiä, joista viimeiset myytiin pois vuonna 2005. Tästä seuraavana vuonna lehmien navettatila muutettiin sikalaksi. Vanhaa sikalaa on remontoitu aiemmin vuonna 2004, jolloin lattialle rakennettiin kuilut ja karsinat uusittiin. Tarve nykyiseen peruskorjausinvestointiin syntyi, koska vanhan sikalarakennuksen seinät ja katto olivat huonossa kunnossa. Sami oli pohtinut kauan sikalan remonttia, kunnes hän huomasi hankkeen Atria Tuottajien nettisivuilla ja eikä epäröinyt hetkeäkään hakea siihen mukaan. Peruskorjauksiin olisi täytynyt joka tapauksessa ryhtyä, joten osallistuminen hankkeeseen oli tilalle ajankohtaista.

Tavallisesti sikalaosastojen peruskorjausten kohteena ovat sikalan kalusteet, lattiarakenteet, ilmanvaihto ja lämmitys, mutta Eerolan tilalla peruskorjaustarve oli erilainen. Eerolassa peruskorjausinvestoinnin kohteena olivat vanhan sikalan ulkoseinät, koko kattorakenne, lämmitys ja ilmastointi. Ilmastoinnin tuloilmaventtiilit sijoitettiin uudelleen paremman karsinahygienian saamiseksi. Lisäksi sikalaan lisättiin lantakuilujen jäähdytys ja lattialämmitys sekä rakennettiin lastauskäytävä. Lastauslaituri on vielä tulossa. Pohjaratkaisuun tehtiin pieniä muutoksia, minkä seurauksena lihasikaosastoja on rakennuksessa nyt kaksi samankokoista. Sikalaan asennettiin myös sähkölukot kulunvalvontaan sekä palohälytysjärjestelmä, joista jälkimmäinen on ehtona julkisen rahoituksen saamiseksi. Vuoden 2004 peruskorjauksen yhteydessä vaihdetut karsinat olivat vielä hyvässä kunnossa ja uudenaikaiset, joten niitä ei tarvinnut uusia.

imageyyjuq.png

– Tykkään erityisen paljon karsinaseinän sisään integroidusta ruokkijaputkesta, jolloin se on nopea ja helppo pestä, toteaa Sami. Myös uuden sikalan ilmastointi uusittiin peruskorjausinvestoinnin yhteydessä.

Peruskorjausprosessi alkoi Eerolan tilalla vuoden 2017 elokuussa, jolloin hankkeen projektipäällikkö Christer Rönnqvist Atria Tuottajilta kävi tekemässä tarvekartoituksen tilalla. Rahoitusta haettiin maaliskuussa 2018 ja uutta kattoa päästiin rakentamaan saman vuoden kesällä. Vanha sikala oli poissa tuotannosta kolmen kasvatuserän ajan eli noin yhdeksän kuukautta. Ensimmäiset lihasiat saapuivat peruskorjattuun sikalaan helmikuun lopussa 2019. Peruskorjausinvestointi on lastauslaituria, ilmastoinnin hienosäätöä ja sähkötöitä sekä muuta pientä hienosäätöä vaille valmis.

Eerolan tilan korjausvelka on 34 prosenttia eli peruskorjauskustannus on 34% verrattuna uudisrakentamiskustannukseen. Peruskorjauksen kustannusarvio oli alun perin 260 000 euroa. Tilan perusparannuksiin on mennyt tähän mennessä yhteensä 230 000 euroa ilman vaiheessa olevan jäännösvapaan ruokkijan kustannusosuutta, eli kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset täsmäävät hyvin. Rahasummat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Sami oli motivoitunut prosessiin ja teki itse paljon töitä peruskorjauksen eteen. Hän koki Atria Tuottajien antaman tuen ja neuvonnan hyväksi, sillä Christer tarjosi arvokasta ja monien vuosien ajan kerättyä ammattitaitoista näkökulmaa peruskorjausprosessiin. Haasteiksi prosessin aikana Sami koki yllätykset liittyen peruskorjauksiin kuluvaan työmäärään, sillä esimerkiksi betoniseinien anturien levittäminen vaati aikaa odotettua enemmän. Sami antaakin neuvoksi muille vastaavanlaiseen prosessin ryhtyville tiloille, että kannattaa varautua mahdollisiin prosessin aikana ilmeneviin yllätyksiin ja suhtautua niihin joustavasti.

Haastattelun lopuksi kävimme yhdessä katsomassa peruskorjattua sikalaa.

– Tämä peruskorjaus on tosi onnistunut, hankkeen projektipäällikkö Christer toteaa tyytyväisenä.

Myös Sami on tyytyväinen tilansa peruskorjauksen lopputulokseen. On hienoa nähdä, että sikalan peruskorjauksessa on tehty oikeita ratkaisuja ja ennen kaikkea, että siat voivan hyvin.

Rönnqvist Christer

Projektipäällikkö

Rönnqvist Christer

040 086 6836

christer.ronnqvist@atria.com

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen

Tutustu hankkeeseen.