CARBO Hiilineutraali nautaketju

Carbo-hankekokonaisuuden tavoite on nurmeen perustuvan elintarviketuotannon kasvihuonekaasujen vähentäminen ja pysyvien hiilinielujen kehittäminen. Hankkeen päätavoite on muodostaa hiilineutraali nautaketju.

Hanke pureutuu seuraaviin osakokonaisuuksiin:

  • Luodaan käytännön työvälineitä, joilla nurmipeltojen hiilensidonta saadaan mahdollisimman korkeaksi Suomen olosuhteissa
  • Parannetaan emolehmien ja kasvavien nautojen rehun hyväksikäyttöä eläinjalostuksen ja hoitokäytäntöjen avulla
  • Muodostetaan tuotantoa kestävästi eteenpäin vieviä käytännön ratkaisuja emolehmätiloille
  • Kehitetään lypsylehmien ja kasvavien nautojen metaanipäästöjä vähentäviä ruokintateknologioita
  • Kehitetään nautatilaympäristöjen luonnon monimuotoisuutta
  • Kehitetään käytännön työkalu nautatilojen ilmastovaikutusten vähentämiseen

Atria Tuottajien Carbo hiilineutraali nautaketju on rinnakkaishanke Valion Carbo Hiilineutraali maitoketju -hankkeelle. Hanketta rahoittaa Business Finland. Hanke on kolmivuotinen, toteutuskausi on  1.2.2019-31.12.2021.

Hanketta hallinnoi Atria Tuottajat.

Lisätietoja:

Projektchef

Pesonen Maiju

050 475 3396

maiju.pesonen@atria.com

CARBO Hiilineutraali nautaketju