Avelstjurauktion 2020

Försäljningen av tjurar fortsätter med efterförsäljning fr.o.m. 5.5.2020

Tjurauktionens efterförsäljning

Den officiella delen av Avelstjurauktionen 2020 är delvis förbi. Mer info om de tjurar som inte blev sålda under auktionen fås från Susanna Vehkaoja tel. 040 750 5167.

Efterförsäljningslista 5.5.2020

Köpvillkor och information till köparen

Att välja tjur till din gård

Här under finns försäljningslistan över tjurarna. Utöver denna har vi även tagit i bruk den helt nya Tjurmaskinen för att underlätta valet av tjur. Med Tjurmaskinen kan du med hjälp av kriterier sålla fram de tjurar som bäst passar dig och göra köpbeslutet lättare. I år finns även presentationsvideor av tjurarna, som finns att ses på YouTube samt på huutokaupat.com.

Här kommer du till tjurmaskinen

Försäljningslista