Erinomainen lihasikatila

Manupork Oy

Tietoa tilasta: 

  • Tilan osakkaat: Olli Autio, Pentti Honkala ja Petri Penttilä
  • Muut tilalla työtä tekevät: Jenni Kiviluoma, Niina Mäki ja Janne Jaskari 
  • Tilan tuotantosuunta: Sikatila 
  • Manupork on toiminut vuodesta 2006 lähtien. 

“Tilalla panostetaan tunnuslukujen seuraamiseen ja sen avulla kilpailukyvyn kehittämiseen. Teuraaksi lähtevien sikojen punnitus hoidetaan tilalla säännöllisesti ja siat myydään optimipainossa painohajonnan pysyessä matalalla tasolla.”

Manupork Oy panostaa laadukkaan lihan tuottamiseen puhtaalla rehulla. Tehokas päivittäinen työ sikalassa on avain siihen, että tila säilyy jatkuvasti kilpailukykyisenä. Tunnuslukuja seurataan päivittäin.  ”Hyvät tuotantoluvut kertovat samalla myös siitä, että eläinten olosuhteet ovat hyvät”, kertoo Olli Autio.    

Tilan menestys perustuu teuraan punnitukseen. Se myös erottaa tilan muista. Painonhallinnan avulla varmistetaan teuraan oikea koko ja saavutetaan hyvä tehokkuus, mikä kantaa hedelmää yritystoiminnassa myös pitkällä tähtäimellä. Punnituksesta vastaavat sikalanhoitajat, joille Autio jakaa kehuja: ”Jennin, Niinan ja Jannen tekemällä hyvällä työllä saavutetaan hyviä tuloksia.”   

Tulevaisuuden suunnitelmana on ylläpitää ja tarkkailla tuotannon tehokkuutta sekä eläinten olosuhteita, jotta laatu vastaa tavoitteita.   

”Perustoiminta kuulostaa helpolta: possuja tulee ja niitä ruokitaan ja sitten ne myydään.  Mutta työt täytyy tehdä huolellisesti.”