Vuoden vaikuttaja

Alatalon tila

Tietoa tilasta: 

  • Tilan isäntäpari: Petri Yli-Soini ja Marjo Aho
  • Tilalla ei muita osakkaita, aliurakoitsijoita työllistetään tilalla sesonkiluontoisesti tarpeen vaatiessa.
  • Tilan tuotantosuunta: Siipitila
  • Tila perustettu v. 1626, Petri tilallisena vuodesta 2001.

”Alatalon Tipun kanatuotteisiin merkittiin ensimmäisenä hiilijalanjälki tilakohtaisten laskelmien ansiosta. Tämä toimii erinomaisena avauksena koko ketjun vastuullisuuden osoittamiseen.”

Alatalon tilalla tärkeimpinä arvoina pidetään eläimistä ja ympäristöstä huolehtimista. ”Kaikista tärkeimpiä ovat eläimet, eikä ympäristötekoja saa koskaan tehdä eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Samalla meidän täytyy pitää järkevästi huolta ympäristöstä sekä pyrkiä ympäristöystävällisyyteen, jotta elämää on myös tuleville sukupolville.”, Petri Yli-Soini sanoo.

Yli-Soinin mukaan ympäristöystävällisyys ja sen toteuttaminen on moniulotteinen asia, sillä hiilijalanjälki broilerituotannossa vaihtelee melko vähän. ”Luonnonvaroja pitää hyödyntää säästäen. Hukan vähentäminen ja tuotantopanosten hyödyntäminen on ympäristöystävällistä: tehokas tuotanto on ympäristöystävällisintä tuotantoa.”

Muutaman vuoden kuluttua Alatalon tilalla täyttyy useampikin merkkipaalu. ”Kuuden vuoden kuluttua meillä on ollut 50 vuotta broilereita ja 400 vuotta maanviljelyä.”, Petri toteaa. Lähitulevaisuudelle tilalla ei ole tiedossa suurempia investointeja. Yli-Soinin mukaan tällä hetkellä pyritään ylläpitämään nykyistä toimintaa, kunnes tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyvät.

”Tiettyjä asioita pyritään ylläpitämään, kuten nolla-hiilipäästöisen sähkön käyttöä ja kotimaiseen puuhun perustuvaa lämmitystä.”