Erinomaisten ternivasikoiden tuottaja

Kolmisopen tila

Tietoa tilasta:

  • Tilan yrittäjä: Laura Parmainen 
  • Tilalla työskentelee myös osa-aikainen oppisopimustyöntekijä, jonka lisäksi Lauran puoliso auttaa tarvittaessa. 
  • Tilan tuotantosuunta: Maitotila
  • Laura on toiminut vuokraviljelijänä ja maitotilallisena vuodesta 2016

”Laura on reipas nuori maitotilayrittäjä Sotkamosta. Vasikoiden hoitamisessa tilalla panostetaan perusasioiden tekemiseen kunnolla, kuitenkin ilman turhaa hifistelyä. Tilalla on käytössä Cuddle box poijitusmenetelmä. Tilan vasikoiden laatu ja kasvut ovat erinomaisella tasolla.”

Kolmisopen tilan tärkeimpiä arvoja ovat emäntä Laura Parmaisen mukaan ammattitaito, oleellisuus, into ja avoimuus. Menestyksen kannalta merkittävimmiksi tekijöiksi Laura katsoo oleellisen tiedon erottamisen sekä sen, että kiinnostus ja halu oppia ovat jatkuvasti mukana omassa työssä.  ”Asian äärellä tässä ollaan”, Laura kertoo lehmien äännellessä taustalla.    

Kun työmäärä on suuri ja työntekijöitä on verrattain vähän, rutiinit ovat tärkeitä. Myös eri alojen välinen yhteistyö ja verkostot ovat suureksi avuksi.  ”Opiskelen itse YAMK:ssa tradenomiksi, ja opinnot ovat auttaneet tarkastelemaan omaa tilaa ja toimintaa myös ulkopuolisin silmin.”   

Tilan tulevaisuutta varten löytyy suunnitelmia, mutta osittain se on myös vielä auki.  

”Seiniä ei ole tarkoitus laajentaa, mutta halutaan pitää kiinni olemassa olevasta toiminnasta ja kehittää sitä. Tavoitteita on, ja niitä kohti mennään.”