Vi agerar ansvarsfullt på alla produktionsstadier

Vi är pionjärer i ansvarsfrågor och vårt engagemang för konsumenten utvärderas dagligen. Den utmärkta hälsostatusen hos djuren och förstklassig välfärd är våra starkaste konkurrenskraftiga tillgångar. Djurhälsovården är ett systematiskt och förebyggande arbete för att främja djurhälsan. Friska och välmående djur utgör grunden för effektiv, ekonomisk och säker inhemsk livsmedelsproduktion. För att säkerställa detta kräver Atria att alla Atria Svin-produktionsenheter omfattas av ett certifierat kvalitetssystem för primärproduktion. Producenten säkerställer detta för varje slaktparti.