Unghönsuppfödare

Unghönsuppfödare

I Unghönsuppfödningshallarna föder man upp de kommande moderfåglarna. Finsk broiler levererar en dag gamla moderkycklingar till unghönsuppfödningshallarna, där de föds upp tills de är könsmogna. En unghönsuppfödningshall föder upp 2,5 parti per år. Till gården levereras både hönor och tuppar. I unghönsuppfödningshallarna föds kycklingarna upp i ca 18 veckor, varefter de överförs till modergården och hönorna och tupparna sammanförs. Uppfödarens uppgift är att föda upp en jämn moderflock och en eftersträvad målvikt. Under produktionsuppehållet tvättas och desinficeras hallarna noggrant.