Säilörehun säilöntäopas

Tuottajille suunnatusta Säilörehun säilöntäoppaasta löytyy niin teoreettista taustaa rehun säilönnästä, kuin ihan konkreettisia vinkkejä entistä laadukkaamman säilörehun tuotantoon. Laadukas säilörehu on tärkeä palanen koko karjatilan tuottavuuden kannalta: jo muutaman sentin säästö säilörehun hinnassa kuiva-ainekiloa kohden voi tarkoittaa useamman tuhannen euron säästöjä vuositasolla. Säilöntäprosessien aikana tapahtuvat hävikit hukkaavat jo viljeltyä ja korjattua satoa sekä määrällisesti että laadullisesti, etenkin jos säilönnässä jokin osa-alue epäonnistuu. Säilöntäprosessien tuntemus ja niiden ymmärtäminen edesauttavat tunnistamaan oman tilan rehujen mahdolliset ongelmakohdat ja niihin johtaneet syy-seuraussuhteet. 

Vanhana viisautena voisi todeta: rehun ruokinnallista laatua voi korjata jälkikäteen täydennysrehujen kautta, mutta rehun säilönnällistä laatua on mahdotonta korvata mitenkään. Panostus laadultaan hyvään säilörehuun maksaa itsensä takaisin, sillä hyvälaatuinen säilörehu lisää syöntiä, mikä puolestaan nähdään lypsylehmillä parempana tuotoksena ja lihanaudoilla parempana kasvuna. Jos säilöntävaiheessa epäonnistutaan, panostukset pellon kuntoon, muokkaukseen, kylvöön, siemeniin, lannoitukseen, korjuukoneisiin, säilöntäaineisiin ja korjuutyöhön ovat olleet turhia. Näin ollen kirjoittajatiimi toivookin, että Säilörehun säilöntäopas omalta osaltaan auttaa teitä tuottajia entistä paremman säilönnällisen laadun saavuttamisessa! 


Tutustu suomenkieliseen oppaaseenimagepnc7.png

Tutustu ruotsinkieliseen oppaaseen
säilöntäopas_sve_kansi.JPG

 


nurminauta_logot2.JPG