Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Talous ja johtaminen

Menestyvän maatilan takana on osaava yrittäjä 

Maatilan johtaminen on yrityksen johtamista samalla tavalla kuin minkä tahansa muun alan yrityksen johtaminen. Poikkeavaa on se, että yrittäjä tai yrittäjäpari vastaa samaan aikaan tilan sekä tilan strategisesta, taktisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Ja perheyrityksissä tekee vielä työntekijöidenkin työt!

Yrittäjän osaaminen ja yrittäjäominaisuudet ovat yksi tärkeimmistä yrityksen menestymisen ratkaisevista tekijöitä. Hyvä rahoituksen hallinta, maksuvalmiudesta huolehtiminen ja käyttöpääoman tarpeen tietäminen ovat talousosaamisen perusasioita.

Yrittäjän on osattava suunnitella yrityksensä investoinnit. Oleellista on laskea investointien suuruus niin, että ne parantavat tuottoa ja kassatilannetta. Tilan laajentamiseen tai eläinmäärän lisäämisen aiheuttamiin lisähaasteisiin pitää myös osata varautua. Yrittäjän pitää myös huolehtia omasta jaksamisestaan, jatkuvaa kiirettä ei kukaan pitkään kestä.

Pohjan hyvälle taloudelliselle menestymiselle luo onnistunut tuotanto: tehokas peltoviljely, hyvät eläinten olosuhteet, ruokinta, hoito, terveystilanne sekä tuotannon taso.

Lihatilan talous ja johtaminen - hanke

Nyt on tarjolla Lihatilan talous ja johtaminen - hankkeen koulutusohjelma.
Se on toteutettu A-Tuottajien ja Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä. Koulutushanke on tarkoitettu kaikille lihantuottajille hankealueilla.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen hankkeen koulutuspäiviin: 
Lihatilan talous ja johtaminen