Uusilla A-Mix-rehuilla potkua lihasikojen ruokintaan

06.10.2023 13:57

Kuluneen vuoden aikana lihasikatilojen kanssa on keskusteltu paljon 2-tiivisteruokinnan mahdollisuuksista ja toteutusvaihtoehdoista. A-Rehun uudet A-Mix-tuotteet on kehitetty vastaamaan tilojen tarpeisiin, ja ne on todistettu tehokkaiksi ja toimiviksi koesikalan useissa ruokintakokeissa.

a-mix_rehut.jpg

Lihasikatilan ruokintamallia, jossa teollinen tiiviste (A-Mix-rehu) vaihtuu toiseksi jossain vaiheessa kasvatusta, kutsutaan 2-tiivisteruokinnaksi. Ruokintamallin tarkoituksena on tukea paremmin sian terveyttä, kasvua ja rehunmuuntokykyä eri kasvuvaiheissa. Käytännössä tämä tarkoittaa uutta tiivistettä nimenomaan alkukasvatukseen. Esimerkiksi aminohappotasot ja rehun lisäaineet on tärkeää valita alkukasvatusrehussa erityisesti lihasian elämän alkuvaiheen tarpeet huomioiden. A-Rehun tuotekehityksessä asiaa on valmisteltu ja kehitetty jo pidemmän aikaa.

Ensin testataan koetilalla

Vuosien 2021 ja 2022 aikana Honkalan koesikalassa suoritettiin kolme kertaa vakiodulla koemallilla ruokintakoe, jossa testattiin uutta lihasian alkukasvatukseen räätälöityä A-Mix-lihasikatiivistettä. Kokeiden tulokset olivat selvät, yksiselitteiset ja toistuvat. Merkittävin löydös oli koeruokinnan positiivinen vaikutus rehuhyötysuhteeseen. Koe- ja kontrolliryhmien välinen ero oli 0,17 ry/kg lisäkasvua. Tämä tarkoittaa noin 15 ry vähemmän rehua tuotettua sikaa kohti. Mikäli rehun hinta on 0,28 €/ry, on vaikutus 4,2 euroa sikaa kohden!

Ruokintakokeen menetelmät ja tulokset on esitelty tarkemmin Atria Tuottajat -lehden numerossa 1/2023.

Koeruokinta oli kontrollia kalliimpi, mutta parempi rehuhyöty­suhde kompensoi kalliimman rehun moninkertaisesti. Valtaosa hyödystä saavutettiin jo lihasikojen alkukasvatusvaiheessa. Koeruokinnalla oli myös positiivinen vaikutus päiväkasvuun.

Lihasikojen 2-tiivisteruokinnan toteuttaminen jatkuvatäyttöisessä lihasikalassa vaatii kahden tiivistesiilon käyttöä. Tiivisteen vaihto alkuvaiheen tiivisteestä loppuvaiheen vastaavaan voidaan ajoittaa joustavasti tilan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi tiivistesiilojen kokojen suhde. Yleisesti käytetään vaihtoajankohtana kaikkia variaatioita 30–60 ruokintapäivän välillä.

Kuluneen vuoden aikana A-Rehulta on tullut uusia A-Mix-tuotteita lihasikojen 2-tiivisteruokinnan toteutukseen sekä Koskenkorvan että Mynämäen tehtaan valikoimiin. Alla lueteltuja tuotteita voidaan käyttää sikojen alkukasvatusvaiheessa tai vaihtoehtoisesti koko kasvatusajan. Kaikki alla mainitut A-Mix-rehut on suunniteltu täydentämään A-Rehu:n OVR-ruokintaa.

A-Mix Buusteri ja A-Mix Buusteri M RAE soijattomaan ruokintaan

Kumpaakin rehua voidaan käyttää ainoastaan alkukasvatusvaiheessa tai vaihtoehtoisesti koko kasvatusajan, mikäli kahta tiivistesiiloa ei ole käytettävissä. A-Mix Buusterin käyttömäärä on samaa suuruusluokkaa kuin muidenkin soijattomien A-Mix OVR-tiivisteiden, kuten esimerkiksi A-Mix Eri:n käyttömäärä.

A-Mix OVR Buusti

A-Mix OVR Buusti on alkukasvatusvaiheen tiiviste, joka sisältää myös soijaa. A-Mix OVR Buustin käyttömäärä on samaa luokkaa kuin A-Mix Pro:n käyttömäärä, joka usein onkin loppukasvatusvaiheen tiiviste A-Mix OVR Buustin jatkeena. Sekä A-Mix Buusteri että A-Mix OVR Buusti mahdollistavat totuttua korkeammat aminohappotasot lihasikojen alkukasvatusrehuun.

Käyttäjän kokemuksia: Kauhapork Oy

”Alkuvaiheessa siat pääsevät syöntikäyrälle aiempaa nopeammin ja pysyvät siinä. Ruuhien tyhjennystarve ja ruokinnan säätötarve ovat vähentyneet huomattavasti.”

Kauhavalla Kauhapork Oy:n lihasikalassa otettiin A-Mix Buusteri käyttöön heinäkuun alussa, ja sitä käytetään ruokinnassa koko kasvatusvaiheen ajan. Juttua kirjoitettaessa teurastuloksia ei vielä ole, mutta Pasi Anttila Kauhapork Oy:stä toteaa, että Buusterin käyttöönotto on vaikuttanut positiivisesti sikojen syöntikäyttäytymiseen ja syöntimäärään varsinkin alkuvaiheessa.

Konkreettinen muutos huomattiin myös teurastamolle lähtevien sikojen valinnan yhteydessä, sillä pienien karsittavien sikojen määrä putosi kolmannekseen aiemmasta, mikä kertoo tasaisemmasta syönnistä ja kasvusta.

 

Kirjoittaja

Muilu Harri

Rehustus sikatilat

Muilu Harri

050 388 4897

Tuoteryhmäjohtaja

Kytölä Kimmo

Rehujen tuotekehitys

Kytölä Kimmo

040 583 0546

Kehityspäällikkö, sikarehut