Tulevaisuuden 100 nuorta tuottajaa

13.06.2023 10:39

100-nuorta-tuottajaa-verkkosivut-artikkelikuva-1280x360px.jpg

Mahdollisuus kouluttautumiseen halutaan tuoda nyt Atria 100 Nuorta Kokkia  -ohjelman ajatusta mukaillen myös alkutuotannon ammattilaisille. Uuden koulutusohjelman tavoitteena on tukea nuorten tuottajien yrittäjyyttä ja auttaa heitä menestymään toimintaympäristön muuttuessa.  

Atria 100 Nuorta Kokkia  -ohjelma on perustettu Atrian 100-vuotisjuhlavuonna, ja nyt Atrian juhliessa 120 vuoden mittaista taivaltaan koulutusmahdollisuus laajenee tuotantoketjun alkupäähän. Syksyllä käynnistyvä Atria 100 Nuorta Tuottajaa  -koulutusohjelma juontaa juurensa aiemmin sikaketjun tuottajille tarjottuun Junioriakatemiaan, joka jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi.  

–Saimme tuottajilta paljon kyselyjä siitä, jatketaanko ohjelmaa. Tällä kertaa halusimme ottaa kaikki tuotantosuunnat mukaan ratkomaan tulevaisuuden haasteita. Ajattelimme, että tärkeintä on tuoda nuoret tuottajat yhteen tuotantosuuntaan katsomatta ja tarjota heille mahdollisuuksia verkostoitumiseen, kuvailee Niina Immonen, Atria Sika -ketjun kehityspäällikkö.  

Immonen on ollut ideoimassa ja organisoimassa Atria 100 Nuorta Tuottajaa  -ohjelmaa sen alkumetreiltä saakka. 

– Toivon, että mahdollisimman moni nuori tuottaja lähtisi ennakkoluulottomasti mukaan ohjelmaan, Immonen selostaa innostuneena.  

”Olen valtavan tyytyväinen siihen, että koulutusohjelma on saatu tähän pisteeseen ja pääsemme käynnistämään sen syksyllä.” 

Katse tiukasti tulevaisuuteen  

Koulutuksen teemat on mietitty vastaamaan tulevaisuuden tuottajien tarpeita. Koulutuspäivissä tullaan käsittelemään muun muassa toimintaympäristöä, ta­loutta, strategista suunnittelua ja itsensä johtamista.  

– Tilan imagon hallintaan ja viestintään liittyvät teemat tullaan nostamaan esiin. Koulutuksissa jaetaan tietoa myös Atrian toiminnasta ja osuuskunnista, Immonen kuvailee. 

Nuorten tuottajien vastuu tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, jos tilakoot suurenevat ja tilojen määrä vähenee.  

– Tällöin tilan ja oman yrityksen kehittäminen nousee aiempaa merkityksellisempään asemaan. Nuoria tuottajia on tärkeää kannustaa miettimään sitä, millaisia he ovat tilan johtajana ja mahdollisesti työnantajana, Harri Rosenberg, Atria Siipi -ketjun johtaja pohtii.  

Keskiössä on oman tilan ja yrittäjyyden kehittäminen, mutta ohjelmassa perehdytään myös kuluttajakäyttäytymiseen: siihen, mitä tulevaisuuden kuluttaja haluaa ja miten hän toimii. Lisäksi ympäristö- ja vastuullisuusteemat tulevat limittymään kaikkiin koulutuksen aiheisiin. Vaikka käsiteltävät teemat ovat laajoja, toteutuksen on tarkoitus olla osallistavaa ja käytännönläheistä.  

–Tavoitteena on, että jokainen koulutuspäivä tukee oman tilan ja yrityksen toimintaa, Immonen lisää.  

Verkostoituminen valttikorttina 

Muiden tuottajien kohtaaminen, kokemusten vaihtaminen ja uuden ideoiminen ovat ohjelman keskiössä. Nuoret tuottajat on tarkoitus kerätä yhdeksi ryhmäksi, jossa alueelliset rajat ja tuotantosuunnat voidaan unohtaa hetkeksi ja keskittyä sen sijaan pohtimaan yhdessä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.  

– Esimerkiksi nuoret nautatilayrittäjät ovat jakautuneet eri puolille Suomea. Tilalta irrottautuminen ei aina ole helppoa, joten koulutusohjelma tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua muihin tilallisiin tuotantosuunnasta riippumatta. Tutustuminen ja verkostoituminen ovat minusta ohjelman tärkeintä antia, Sinikka Hassinen, Nautasuomen johtaja korostaa.  

Myös Immonen nostaa esiin verkostoitumisen merkityksen:  

– Tulevaisuutta ajatellen on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että nuoret tuottajat tutustuvat toisiinsa. Se tulee kantamaan todella pitkälle.  

Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, joten molemminpuolinen verkostoituminen myös Atrian ja tuottajien välillä on yksi koulutusohjelman tavoitteista.  

– Tässä ohjelmassa ei ole kyse siitä, että opettaisimme nuorille, miten tulevaisuudessa tulee toimia. Valmiita vastauksia ei ole, vaan pyrimme yhdessä pohtimaan tulevaisuuden haasteita ja rakentamaan vuoropuhelua, Immonen jatkaa.  

Koulutusohjelman merkityksellisyys heijastuu jokaisen tuotantosuunnan toimintaan.  

– Atria Siipi -ketjulle tuleva koulutusohjelma on erittäin tärkeä, sillä suhteutettuna tilojen määrään tilojen jatkajia on paljon. Nuorten tuottajien tukeminen ja integroiminen ketjuun yrittäjyyden alkutaipaleella on ratkaisevassa asemassa, Rosenberg kuvailee.   

”Nuoret tuottajat on tarkoitus tuoda kiinteäksi osaksi Atria-perhettä.”  

Nuorten yrittäjien kriittinen rooli  

Maanviljelyn ja kotieläintuotannon tulisi tulevaisuudessa näyttäytyä nuorille kiinnostavana, jopa kiehtovana urapolkuna, jossa yhdistyvät itsensä haastaminen ja merkityksellinen työ suomalaisen ruokaketjun hyväksi. Tämän vuoksi Atria 100 Nuorta Tuottajaa  -ohjelman ei ole tarkoitus olla vain kertaluontoinen, vaan tulevaisuudessa ohjelmaa halutaan jatkaa ja viedä eteenpäin.  

– Jotta voimme olla vahva toimija tulevaisuudessa, meidän täytyy yhdistää kaikkien tuotantosuuntien voimat. Seuraavana askeleena näen nuorten tuottajien verkostoitumisen kansainvälisellä tasolla, ja se voisi olla luonnollinen jatke tälle ohjelmalle, Immonen kuvailee. 

– Meille on tietysti tärkeintä, että Atrian sopimustuottajat menestyvät yrittäjinä. Nuorten tuottajien rooli tulevaisuudessa on erittäin kriittinen: ”No farmers, no food”. Vaikka kaikki opit eivät välittömästi heijastuisi tilan arkeen, uskon, että pidemmällä aikavälillä ohjelma tulee tukemaan monin tavoin yrityksen ja tilan kehitystä, Hassinen tiivistää lopuksi.

MITÄ: Atria Tuottajien uusi koulutusohjelma 
KENELLE: kaikkien tuotantosuuntien nuorille tuottajille 
MITÄ SISÄLTÄÄ: viisi lähijaksoa Seinäjoella ja Jyväskylässä, päätöstilaisuus Helsingissä 
MILLOIN: lokakuu 2023 – huhtikuu 2024 

Kirjoittaja
Tiia Jyrkkä, Kind Company

lisätiedot täältä