Rehustuksessa pienet tekijät ratkaisevat

13.10.2023 12:38

Navettakangas Oy:n kolme yrittäjää jakavat tasaiset osuudet tilasta, ja samaan tasaisuuteen pyritään myös rehustuksen osalta. Silmät pidetään jatkuvasti auki mahdollisille ruokinnan epäkohdille.

Maitotila_Navettakangas_Oy (1 of 5).jpg

Maitotila Navettakangas Oy on Juuassa sijaitseva yhden robotin pihatto, josta löytyy yhteensä 134 eläinpaikkaa. Tällä hetkellä tilalla on noin 60 lehmää, ja loput eläinpaikoista täyttyvät nuoresta karjasta. Tilan yrittäjät, kolmikko Arttu Ovaskainen, Hannes Martikainen sekä Hanneksen äiti Eija Martikainen jakavat vastuut tilalla, joka on muotoutunut nykyiseen muotoonsa, kun naapurit päättivät yhdistää voimansa ja perustaa yhteisen tilan.

– Tätä kokonaisuutta oli perustamassa isäni, ja talvella 2022 siirryin hänen tilalleen, Arttu toteaa.

Lehmille on käytössä tilalla sekaruokinta, johon komponentit tulevat A-Rehulta.

–Saamme heiltä kaiken tarvittavan tilan rehustukseen, eli niin puolitiivisteen kuin täysrehun robottiin ja ruokintakioskeihin sekä kivennäiset nuorelle karjalle, Arttu selittää.

Rehustukseen ei ole viime aikoina tehty muutoksia, koska tuttu kaava on osoittautunut hyvin toimivaksi. Myös tilan ruokintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä A-Rehun kanssa, ja sitä päivitetään tasaisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa.

 

Tukea ja tulosten seuraamista

Vuoden 2022 Liha-akatemiassa Navettakangas Oy palkittiin erinomaisten ternivasikoiden tuottajana. Tunnustus kertoo siitä, että tilalle vakiintuneet käytännöt toimivat erinomaisesti. Rehustuksen tuloksia seurataan tilalla erityisesti maidon laatua tarkkailemalla.

– Tulosten seuraaminen on aivan arkipäiväistä toimintaa tilalla, Arttu toteaa.

Yksi tärkeistä tekijöistä rehustuksen onnistumisessa on Artun mukaan välitön avun ja tuen saaminen. Navettakangas Oy:n kohdalla tuki tulee nimenomaan A-Rehun suunnalta.

– Jos on ollut mitä tahansa epäselvää tai poikkeuksellista rehussa, niin aina joku A-Rehun työntekijöistä on tullut paikan päälle ottamaan näytteet rehusta ja selvittämään, miten tilanne voidaan korjata, Arttu kuvailee.

 

Ote ei herpaannu

Tilan omaan tekemiseen liittyen Arttu nostaa esiin rehustuksen aktiivisen tarkkailun merkityksen. Vaikka tilalla on käytössä arkea helpottavaa teknologiaa, tarvitaan silmäpareja tarkkailemaan, että rehustus toimii moitteettomasti ja suunnitelman mukaisesti.

Joka kerta, kun Arttu käy navetalla, hän tarkistaa robotin tietokoneelta, kuinka paljon rehua on mennyt miltäkin kioskilta ja robotilta.

– Jos jokin näistä on jäänyt jälkeen rehun määrässä, tutkitaan välittömästi, mistä on kyse. Esimerkiksi silloin kuin rehu on pölyistä, ruokintalaite voi mennä tukkoon, Arttu selittää.

Rehustuksessa kun pienillä tekijöillä voi lopulta olla hyvin ratkaiseva merkitys kokonaisuuden onnistumisessa.

 

Kolme vinkkiä

1. Poikkeamiin ja mahdollisiin ongelmiin rehustuksessa kannattaa puuttua mahdollisimman nopeasti, jotta pienet epäkohdat eivät pääse vaikuttamaan ruokinnan onnistumiseen.

2. Jos tilalla on käytössä ruokintakioskit, käytävien kannattaa olla tarpeeksi leveät, jotta eläimet pääsevät hyvin kääntymään. Erityisesti hiehojen kohdalla tällä on suuri merkitys.

3. Vaikka tilalta löytyisi robotti, onnistunut ruokinta vaatii rehustuksen jatkuvaa seuraamista ja tarkkailua.

 

Kirjoittaja Tiia Jyrkkä, Kind Company