”Kapasiteetti kasvoi, mutta kehitys ei pysähdy”

19.12.2023 08:42

TEEMA Katteluksen Broileri Oskari Vuorenmaa Siipitila TEK_0181.jpg

Astuessaan vetovastuuseen Oskari Vuorenmaa päätyi laajentamaan siipitilan toimintaa uudella kasvattamolla. Tilan kehityksen lisäksi hän satsaa oman osaamisensa päivittämiseen.

Lapualla sijaitsevan Katteluksen Broiler -tilan kapasiteetti rajoittui
aiemmin 20 tuhanteen lintuun, kunnes viime vuonna tila otti mittavan harppauksen suuren investoinnin myötä. Uuden kasvattamon ansiosta tilalta löytyy nyt kasvatuspaikkoja yhteensä 70 tuhannelle linnulle.

– Olin jo pidempään miettinyt, että juuri tämän kokoinenhan tilan täytyisi olla. Nyt
uusi kasvattamo on ollut reilun vuoden käytössä, Oskari Vuorenmaa kuvailee
innostuneena.

Suuremman lintumäärän hallitseminen vaatii tarkkaa aikataulutusta tilan arjessa. Onneksi Oskarin apuna toimivat hänen enonsa, Jarmo ja Jarkko Kattelus, jotka vastasivat aiemmin broilerintuotannosta tilalla. Muutama vuosi sitten Vuorenmaa siirtyi päävastuuseen, ja nyt sukupolvenvaihdos on loppusuoralla.

Luotettava partneri

Vaikka tilalla kokeillaan mielellään uutta, Atrian alkutuotannon ohjeisiin luotetaan
vahvasti, olipa kyseessä ruokinta tai tilan kehitys ylipäätään.

– Kun tukena on luotettava kumppani, voi itse rauhallisin mielin suunnitella tilan tulevaisuutta pitkäjänteisemmin, Vuorenmaa toteaa.

Tuotannon onnistumista seurataan jatkuvasti, ja yhdessä Atria-Chickin kanssa on pyritty tarttumaan tilan mahdollisiin ongelmakohtiin. Esimerkiksi kasvattamon teknisiä ratkaisuja on hiottu vastaamaan muuttuviin sääolosuhteisiin ja laitteiden optimointi on viritetty äärimmilleen.

Lähitulevaisuudessa ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia tilan toimintaan,
mutta yhtenä tulevana kehityskohteena Vuorenmaa mainitsee aurinkopaneelien
hankinnan:

– Tarkoituksena on, että aurinkoisella säällä voidaan tuottaa sähköä kasvattamoiden tarpeisiin.

”Vanhoissa käytännöissä voi olla paljon hyvää, mutta niihin ei saa kangistua.”

Onnistumiset motivoivat

Sen lisäksi, että Vuorenmaa haluaa viedä tilan toimintaa rohkeasti eteenpäin, hän panostaa oman osaamisensa kehittämiseen. Ratkaisuksi löytyi Atrian 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelma, jossa hän on parhaillaan mukana.

– Haluan päästä kuulemaan, mitä Atrian puolelta ajatellaan tulevaisuuden näkymistä alalla. Uskon, että koulutus tukee tilan kehittämistä ja strategia-ajattelua sekä tuo mahdollisuuksia verkostoitua muiden samassa tilanteessa olevien tuottajien kanssa, Vuorenmaa kuvailee.

Pidemmällä aikavälillä toiminnan vakauden ja jatkuvuuden takaaminen ovat
tärkeimpiä tekijöitä. Vaikka kehitys on nopeaa ja muutokset ajoittain suuria, lopulta pienet tekijät saavat hänet innostumaan tulevasta:

– Arjessa pienet onnistumiset ratkaisevat. Sellaiset hetket, kun tuotannossa menee erityisen hyvin tai saadaan onnistunut erä, motivoivat viemään kehitystä jälleen eteenpäin.

Kolme vinkkiä

  1. Omia heikkouksia yrittäjänä on hyvä tiedostaa ja pyrkiä kehittämään. Siinä, missä satsaa oman tilansa kehittämiseen, myös omaan osaamiseen on kannattavaa panostaa.
  2. Kaikessa ei tarvitse olla paras, vaan toimintaa kannattaa rohkeasti ulkoistaa; olipa kyseessä taloushallinto tai koneiden huolto. Tilakokojen kasvaessa ulkoistaminen on lähes pakollista.
  3. Etsi kiireisen arjen keskeltä aikaa toimintaympäristön tarkkailuun. Kehitys alalla on tällä hetkellä erittäin nopeaa, joten tämä tulee palkitsemaan tulevaisuudessa.

Kirjoittaja:

Tiia Jyrkkä
Kind Company