Hivenaineiden lähteet uudistuvat A-Rehun kivennäisissä

13.06.2023 11:09

Hivenaineet, kuten kupari ja sinkki, ovat tärkeitä eläimen terveyden ja tuotoksen kannalta. Uuden sukupolven hydroksihivenaineet ovat hyvin imeytyviä, ja niillä on korkea bioaktiivisuus ilman negatiivisia vaikutuksia syöntiin, muiden ravintoaineiden imeytymiseen tai ruuansulatuskanavan terveyteen. 

Optimaalinen hivenaineiden saanti hyvin imeytyvistä lähteistä on välttämätöntä puutostilojen ja niistä aiheutuvien terveydellisten seurausten välttämiseksi ja hyvän tuotannon saavuttamiseksi. Hivenaineilla, kuten kuparilla ja sinkillä, on aineenvaihdunnassa ja entsyymien toiminnassa useita monimutkaisia rooleja. Kuparia tarvitaan muun muassa elimistön lämmönsäätelyyn, hermoston viestiaineiden muodostukseen, vastustuskyvyn kehittymiseen sekä hemoglobiinin muodostukseen ja sydämen toimintaan. Yhdessä sinkin kanssa se on välttämätön sorkan pohjan terveydelle sekä luiden kasvulle ja luustoa tukevan rustokudoksen muodostumiselle. Sinkillä on myös tärkeä rooli haavojen paranemisessa ja ihon terveydessä. Sitä löytyykin kaikista elimistön kudoksista, elimistä ja nesteistä. 

Kaikessa on kyse sidoksista 

Hivenaineiden on perinteisesti ajateltu olevan joko epäorgaanisia tai orgaanisia yhdisteitä. Epäorgaanisia ovat esimerkiksi kaikki sulfaatit. Niissä atomit ovat kiinni toisissaan ionisidoksilla, jotka ovat hyvin heikkoja. Tästä johtuen sulfaatit ovat erittäin liukenevia jo neutraalissa pH:ssa. Hivenaineiden saannin kannalta heikkojen sidosten ongelmallinen puoli on se, että jo pötsissä vapautuneet erilliset atomit muodostavat muiden, pötsissä vapaina olevien ravintoaineiden kanssa uusia liukenemattomia yhdisteitä. Tämä heikentää hivenaineiden imeytymistä ohutsuolesta ja lisää ympäristön kuormitusta. 

Orgaanisissa hivenaineissa metalliatomi on sitoutunut johonkin orgaaniseen molekyyliin, esimerkiksi proteiiniin tai hiilihydraattiin. Näitä orgaanisia molekyylejä kutsutaan ligandeiksi, ja niitä on useita erilaisia. Riippuen ligandista itse hivenaineen määrä ja imeytyvyys voi vaihdella suuresti. 

Hyvin imeytyvät hydroksihivenaineet takaavat hyvän terveyden ja korkean tuotoksen. 

Hydroksihivenaineiden erinomaisuus 

Uusin hivenaineiden ryhmä on hydroksihivenaineet. Ne muodostuvat kovalenttisin sidoksin, ja niillä on erityinen kiderakenne. Nämä ominaisuudet tekevät hydroksihivenaineista stabiileja pötsissä. Ne hajoavat vasta juoksutusmahan happaman ympäristön jälkeen ohutsuolen alussa, kun pH jälleen nousee. Tämä varmistaa, että metalliatomit eivät muodosta uusia imeytymättömiä muotoja ennen ohutsuolta ja hivenaineet säilyvät lähes täydellisesti imeytyvinä. Hydroksihivenaineet ovatkin paras tapa lisätä hivenaineita nautojen ruokintaan.

A-Rehun kivennäisissä siirrytään käyttämään paremmin imeytyviä hydroksihivenaineita kesäkuussa 2023. 

Kirjoittaja

Heikkinen Milja

Rehujen tuotekehitys

Heikkinen Milja

050 472 7836

Kehityspäällikkö, nautarehut

Tuottajapalvelun yhteystiedot

pyydä tarjous kivennäisistä