Atria Tuottajat 1/24

A-Rehun OVR toimii

11.04.2024 13:01

”Porsaat kasvavat A-Rehun OVR-rehulla” 

Timo Heikkilä on viidennen sukupolven yrittäjä Heikkilän tilalla, jossa sikoja on pidetty jo 100 vuoden ajan. Suuressa emakkosikalassa yrityksen vastuullisuutta kehitetään ottamalla huomioon niin ympäristö kuin sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. 

Heikkilän tilalla syntyy 6 prosenttia Suomen porsaista, ja tila työllistää 25 henkilöä. Timo Heikkilän mukaan sikatilan johtamisessa tärkeintä on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista kuten muissakin yrityksissä. 

- Tämän yrityksen tuote on elävä porsas, joten niiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Samalla myös niiden hoitajien täytyy voida hyvin ja olla tyytyväisiä työhönsä. Näiden lisäksi olemme tietenkin velvollisia huolehtimaan myös ympäristöstämme. Tällä hetkellä tilamme päästöt (haju, CO2) ovat erittäin pienet tuotettua yksikköä kohden.  

Porsasmäärät ovat kasvaneet OVR-ruokinnalla 

Tilan emakot ja porsaat tarvitsevat tietenkin ravintoa tuottaakseen hyviä jälkeläisiä sekä saavuttaakseen tarvittavan painon ennen eteenpäin siirtymistä. Kahdeksan kiloisina porsaat jatkavat matkaansa tilalta välikasvattamoon, ja 30 kiloisina lihakasvattamoon. 

- Aloitimme soijan korvaamisen porsaiden ruokinnassa välikasvattamossa toukokuussa 2022. Emakoiden osalta korvaaminen aloitettiin tammikuussa 2023. Etukäteen odotimme, että OVR:n (ohravalkuaisrehu) avulla tuotantotulokset pysyisivät samoissa lukemissa, ja näin on käynytkin välikasvatuksen kohdalla. Emakkojen kohdalla porsastuotanto on kasvanut soijalla ruokkimiseen verrattuna. Olemme positiivisesti yllättyneitä tästä tuloksesta. 

Ennen OVR-rehun käyttöönottoa oli epäilyksiä siitä, että pystyykö pienen porsaan suolisto hyödyntämään rehua samalla tavalla kuin soijaa, mutta tulokset puhuvat puolestaan. 

- Pyrimme vuoden 2024 aikana kokonaan soijattomaan ruokintaan. Näin myös ruokinnan ympäristövaikutukset pienentyisivät. 

Vastuullisuus on monen asian summa 

Heikkilä on ollut sikatilallinen yli 30 vuoden ajan. Pitkän ajanjakson aikana on vastattu moniin haasteisiin, jotka ovat usein lähteneet kuluttajilta tai muilta sidosryhmiltä. 

- Hajuhaitat, vesistön suojelu, sikojen hyvinvointi - näihin kaikkiin olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Maataloudessa nopea reagoiminen tarkoittaa yleensä myös isoa hintalappua, ja se tietenkin syö kannattavuutta. Siksi harkitut investoinnit ovat tärkeitä. 

Heikkilä kiittelee puolisoaan Johannaa tilan henkilöstöhallinnon hoitamisesta. 

- Hän on iso syy siihen, miksi työntekijämme viihtyvät meillä. Pyrimme pitkiin työsuhteisiin, koska silloin pystymme kehittämään toimintaamme parhaiten. Pitkään työssä olleilla on hiljaista tietoa, jota ei voi rahalla ostaa. 

Vastuullisuudesta säädetään laissa, mutta Heikkilä pitää tätä minimitasona:  
- Tämä työ on sydämen asia, ja siksi pohdin paljon sitä, miten tätä työtä voisi tulevaisuudessa tehdä vieläkin paremmin. 

3 vinkkiä: 

  1. Kun vastuullisuuden ottaa huomioon pitkäjänteisesti kaikissa päätöksissä, niin sen kustannukset pysyvät kohtuullisina.
  2. Laissa säädetyt vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat minimitaso, mikä pitää huolen siitä, että kaikki tekevät vähintään sen. Tulevaisuudessa tilojen menestyminen voi olla siitä kiinni, että kuka tekee hieman paremmin ja enemmän kuin toinen. 
  3. Pysy uteliaana, selvitä ja tutki. Tällä tavalla kehitystä tapahtuu huomaamatta.  

 
Kirjoittaja:

Milla Annala/Kind Company