A-Rehulta kotimaiset ZM- ja ZMC-Grow lehtilannoitteet

Löydät Tracegrow'n lannoitetuotteet A-Rehun verkkokaupasta.

MIKÄ TUOTE?

ZM- ja ZMC-Grow ovat premium-luokan lehtilannoitteita, jotka on valmistettu erottamalla ja puhdistamalla sinkki ja mangaani käytetyistä alkaliparistoista. ZMC-Grow’ssa lisänä kierrätetty kupari. Molemmat tuotteista kuuluvat Tracegrow’n kiertotalouslannoitteiden tuoteperheeseen. Tuotteet ovat kotimaisuuden lisäksi ekologinen vaihtoehto tilasi lehtilannoituksiin. 

MIKSI KÄYTTÄÄ ZM- TAI ZMC-GROW LEHTILANNOITTEITA?

Sinkin ja mangaanin puutos aiheuttavat sadonmenetyksiä ja täten myös tappiota viljelijälle. Lehtilannoitus on tehokas tapa paikata ravinnepuutoksia kasveissa. Puutosoireiden korjaaminen parantaa kasvin elinvoimaa ja satoisuutta. Tuotteiden sisältämällä mangaanilla on myös kasvin talvensietokykyä parantavia vaikutuksia, joten sitä kannattaa ruiskuttaa syyssadoille ennen talvehtimista.

MITEN TUOTTEITA KÄYTETÄÄN?

Tuotteita käytetään veteen sekoitettuna ruiskuttamalla niitä kasvin lehdille. Tällä tavoin tuotteen hivenravinteet imeytyvät lehden kautta suoraan kasviin. Tuotteita voidaan lisätä myös maaperän kautta NPK-rakeiden pinnalle ruiskutettuna. Tehokkain lannoitustapa on lisätä hivenravinteita sekä lehden että maaperän kautta. Kun kasvin aineenvaihdunta paranee sinkki-, mangaani- ja kuparilisäyksen myötä, kasvi pystyy hyödyntämään myös maaperän NPK-lannoitteet tehokkaammin, mahdollistaen pienempien NPK-lannoitemäärien käytön. Lisäksi ZMC-Grow’n sisältämä kupari on eduksi kauran ja ohran kasvulle, koska ne tarvitsevat kuparia kehittääkseen mahdollisimman suuren jyväsadon.

TÄRKEIMMÄT EDUT

  • Ekologinen kierrätystuote: valmistettu käytetyistä paristoista erotetusta sinkistä ja mangaanista sekä kierrätyskuparista
  • Soveltuu myös luomuviljelyyn
  • Sulfaattiliuos, joka imeytyy tehokkaasti lehden kautta
  • ZM-Grow on todettu antavan jopa 1500 kg/ha sadonlisäyksiä
  • Sekoittuu hyvin tautiaineiden ja rikka-aineiden kanssa
  • Ei sisällä lainkaan kiintoainesta. Helppo kaataa kanisterista, sekoittuu suoraan veteen
  • Ei tuki ruiskuja

”Kotimaisena rehuyrityksenä teemme mielellämme yhteistyötä toisen kotimaisen toimijan kanssa. Lisäksi Tracegrown käyttämät kierrätysravinteet tukevat kiertotaloutta, joka on ollut vahva arvo myös A-Rehulla jo vuosikymmeniä. Näen, että näillä tuotteilla saadaan hyviä tuloksia pelloilla aikaiseksi, vakuuttavien koetulosten vuoksi.” -Taneli Marttila, A-Rehu

image06wbb.png

imageag4pd.png

Tilaa A-kaupasta