Paalavuon tila

Tietoa tilasta:

  • Tilan omistajat: Jarkko ja Pertti Paalavuo
  • Veljesten Jarkko ja Pertti Paalavuon lapset osallistuvat tilan töihin. Heistä Antti työskentelee teinikasvattamolla ja Heikki auttaa opintojensa ohella. Jarkon lapset ovat nuorempia ja auttavat esimerkiksi navetan pesussa, kuivikkeen levityksessä ja tekevät lomituksia.
  • Tilan tuotantosuunta: Vasikkakasvatus ja sonnien loppukasvatus
  • Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 1993. Tilalla on kasvatettu vasikoita vuodesta 2017 lähtien.
  • Tilalla on kaksi vasikkajuottamoa, välikasvattamo ja loppukasvattamo.

Paalavuon tilalla aloitettiin vasikoiden kasvatus noin 4 vuotta sitten. Tuolloin vanha lypsykarjanavetta ja lihakarjanavetta saneerattiin vasikkajuottamoiksi sekä rakennettiin uusi 300 paikkainen välikasvattamo (kylmäkasvattamo) teinivasikoille. Samaan aikaan vuokrattiin myös vanha lihakarjanavetta, joka saneerattiin loppukasvatuspaikaksi. Tilan toiminnan tarkoituksena on mahdollisimman tehokas ja taloudellinen tuotanto sekä terveet eläimet.

”Tärkeää onnistumisessa on vasikoiden seuranta ja tarkkailu. Siinä helpottaa alkuvaiheessa juottoautomaatilta saatu informaatio juomamääristä, -nopeudesta ja -käyttäytymisestä. Informaation perusteella mitataan lämpö, todetaan mahdollinen sairaus, ja aloitetaan lääkitys, jolloin vasikka toipuu nopeasti. Kone reagoi sairauteen nopeammin kuin ihmissilmä”, kertoo Jarkko Paalavuo.

Paalavuon-tila_1

Vajaan vuoden ajan jokainen vasikkaerä on rokotettu tilalla hengitystietulehduksia vastaan. Nenäsumutteena annettava rokote on vähentänyt lääkinnän tarvetta, eikä kuolleisuutta eikä lääkintätarvetta enää juurikaan esiinny yli 2 kuukauden ikäisillä vasikoilla.

”Oleellinen muutos on tapahtunut juuri teinikasvattamon puolella. Meillä on myös hyvä yhteistyö paikallisen eläinlääkärin kanssa, joten apua on ollut saatavilla aina tarvittaessa.”

Tilalla on tehty töitä toiminnan taloudellisuuden eteen ruokintapuolella. Kiitosta saavat A-Rehun valmistamat Valion Startti-juomarehut. Vasikat saavat täysrehua 2,5–3 kuukauden ikäiseksi asti vapaasti. Aperuokinta aloitetaan 2 kuukauden iässä ja 3 kuukauden iässä ruokinta on täysappeella, joka sisältää säilörehua, murskeviljaa (ohra ja vehnä), rypsiä ja kivennäistä.

”Kasvut ovat olleet hyvät ja ruokinta on mielestämme taloudellista ja toimivaa.”