”Suoraviivaista toimintaa, jossa ei rönsyillä liikaa”

teemajuttu 2_2021_nauta.jpg

Maitotaipale Oy:n tilaa johdetaan työn helppous ja turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi edellä. Työ ja perhe-elämä halutaan saada tasapainoon. 

Mikko Lihavaisen ja hänen puolisonsa Titta Pehkosen maitotila Liperissä yhtiöitettiin vuonna 2017 Maitotaipale Oy:ksi. Seuraavana vuonna tilalle tehtiin uusi kahden robotin navetta, mikä mahdollisti eläinmäärän tuplaamisen ja tarjosi tilaisuuden suoraviivaistaa töitä.  
– Uuteen tilaan on aina helpompi toteuttaa uudistuksia kuin vanhaan, toteaa tyytyväinen Lihavainen. Vanhaa parsinavettaa ehdittiin laajentaa hänen aikanaan kolme kertaa, mutta sokkelomainen rakennus ei enää tuntunut niin helppohoitoiselta.  

Nyt tilalla on 142 lehmää ja 140 hehtaaria peltoa nurmentuotannossa omalle karjalle. Toiminnan laajenemisesta huolimatta isäntäpariskunnan tekemät ratkaisut, kuten hiekkaparsien käyttöönotto, työvaiheiden automatisointi ja koneellistaminen, lietteenlevityksen ulkoistaminen sekä töiden oikea rytmittäminen ovat mahdollistaneet sen, että perhe-elämälle jää enemmän aikaa. 

– Ennen uutta navettaa lapset oli usein jätettävä hoitoon, sillä vanhaan parsinavettaan ei ollut turvallista ottaa heitä mukaan. Nyt kun lapset ovat kouluikäisiä, etenkin lypsyrobotit mahdollistavat töiden aikataulutuksen mahdollisimman hyvin koulupäivän ajalle, Lihavainen kertoo. 

VUOROTELLEN NAVETASSA

Isäntäpariskunnalla on selkeä keskinäinen työnjako, ja kesäkaudella apuna on harjoittelija. Titta huolehtii jalostus-, siemennys- ja karjapuolen kirjanpitotöistä ja Mikko hoitaa ruokintaa. Yhteiset työt, kuten tarkkailun ja puhdistukset, he hoitavat vuoropäivin, kumpikin omalla navettavuorollaan. Työt on mietitty niin, että yksi ihminen pystyy ne hoitamaan, eivätkä ne kuormita liikaa. Rehun siirtäjä ja vain kerran viikossa täyttöä vaativa hiekkaparsi tukevat tätä.  

–Työajanseurantasovelluksen avulla huomasimme myös, että navetassa ei kannata olla yhdessä töissä. Toisella menee silloin aikaa odotellessa ja seisoskellessa. Samat työt tekee yksin melkein samassa ajassa, Lihavainen kertoo havainnoistaan. 

Töiden rytmityksessä tilan prioriteettina on, että tuotannon kannalta tärkeät työt tulevat hoidetuksi ja eläimet pysyvät terveinä. Sitä varten paikat pidetään sellaisessa järjestyksessä, että työt sujuvat nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tila voittikin Melan järjestämän Turvallinen maatila 2020 -kilpailun muun muassa hyvän työturvallisuusasenteensa ansiosta.  

– Olemme kiinnittäneet turvallisuuteen entistä enemmän huomiota. Kunnioitus eläimiä kohtaan ja varovaisuus niitä käsitellessä on lisääntynyt sen jälkeen, kun Titta jäi hiehon tallomaksi ja katkaisi jalkansa. Kiireellä ei pidä koskaan mennä ottamaan vasikkaa ja aitojen avulla lähestytään, Lihavainen kertoo. 

Sekin tilalla on huomattu, että työt eivät tekemällä lopu. Päivät pyritään pitämään 6 tunnin mittaisina, jotta kokonaistyöaika olisi suurin piirtein sama kuin työsuhteessa olevalla. Aikaa vievät ja ei-niin-päivän-päälle olevat työt pyritään ulkoistamaan tai siirtämään, jotta perheelle jäisi myös vapaa-aikaa.  
– Kyllä nyt alkaa tuntumaan, että omat työajat ovat järkevät. Rehuntekohuipuissa sen huomaa, että jos jatkuvasti tekisi pitkää päivää, niin tuotanto ja oma jaksaminen siitä kärsisi.

 

Työt on mietitty niin, että yksi ihminen pystyy ne hoitamaan, eivätkä ne kuormita liikaa.”  

 

KOLME VINKKIÄ:

  1. Jokainen tilan työvaihe kannattaa miettiä läpi, sillä pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus työaikaan. Kuvaa työskentelystäsi video ja pyydä toista osapuolta antamaan palautetta. 
  2. Omat koneet houkuttavat tekemään koneurakointia muillekin. Harkitse tarkkaan omat voimavarasi ja ajankäyttösi, ettet kuormita itseäsi liikaa. 
  3. Kun navetta on hyvässä järjestyksessä ja eläinten olosuhteet ovat hyvät, työt on helpompi tehdä tehokkaasti ja turvallisesti.  

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 2/2021 lehdestä alkaen sivulta 19