Sikojen ruokinta vaatii tarkkuutta

Ruokintatekniikalla ja riittävällä komponenttien määrällä mahdollistetaan rehuseoksien limittäiset vaihdot ja päästään ruokintavaatimusten mukaiseen ruokintaan.  


Ruokinnan hienosäätöön tarvitaan useita komponentteja. 
Viljojen ohella tarvitaan valkuaiskomponentteja, rasvoja ja eri premiksejä, jotka sisältävät muun muassa kivennäisiä, vitamiineja sekä amino- ja orgaanisia happoja.  

Lisäksi ruokkijat voidaan varustaa pienannostelijoilla tai suursäkkipurkajilla. Punnitustarkkuus isoimmissa sekoittajissa ei yleensä toimi pienille määrille, jolloin kannattaa hyödyntää spiraalin käyntiaikaan perustuvaa sisäänottotekniikkaa. Piensekoittaja sen sijaan pystyy yleensä ottamaan kaikki komponentit sisään punnitsemalla.  

Hyvänmakuinen liemirehu on suolainen, raikkaan happomainen tai pullan makuinen. Pahanmakuinen liemirehu on hiivainen, etikkahappoinen tai maistuu mullalta. Makuun vaikuttaa puutteellinen ruokintahygienia, joka on yleisin syy liemirehun pahaan makuun.  

Ruokintatekniikan haasteet rehustuksessa 

  1. Ruokinta vie paljon aikaa päivästä.

  2. Jauhatuksen kapasiteetti on rajallinen ja sekoituksien turpoamisajat pitkiä.

  3. Yksilöllisen ruokinnan mahdollisuudet venttiilitasolla ovat rajalliset.

  4. Rehuseoksien limittäiset muutosmahdollisuudet on hankala toteuttaa.

  5. Laitteiston tietokone, ohjelmisto tai itse laite on vanhentunut eikä enää muokattavissa.

  6. Ruokkijoiden punnitustarkkuudet ovat epäluotettavia pienissä määrissä.

  7. Ruokintaputkistojen tilavuudet ja pitkät etäisyydet sekoittajista viimeisiin venttiileihin.

  8. Jäämärehun määrä säiliöissä ja putkistossa sekä harmaaveden määrä ja käyttökohteet.

  9. Sekoitussäiliöiden ja putkistojen puutteelliset hygieniatasot.

  10. Kaukaloiden muotoilut tai pituudet ja niiden vaikutukset rehun annostelutarkkuuteen ja hygieniaan.

Perinteiset kiertävät liemiruokkijat 

Perinteisten kiertävien liemiruokkijoiden etu on yksinkertaisuus ja edullisuus. Haasteina ovat jäämärehun määrä ja vähäiset mahdollisuudet tehdä useampia seoksia samassa linjastossa. Myös putkiston vuotavat venttiilit ja kalvot aiheuttavat putkissa rehukäymis. 

Liemisekoitussäiliöiden sisäpinnoille muodostuu helposti bakteerikasvustoa. Hygieniaa voidaan parantaa tehokkaammalla säiliöpesurilla, hygieniajärjestelmillä ja muuttamalla kiertävä liemiruokintalaitteisto jäännösvapaaksi. 

Kiertävien ruokkijoiden muuttaminen jäännösvapaiksi parantaa ruokintahygieniaa sekä mahdollistaa vaiheruokinnan ja limittäiset rehunvaihdokset. Järjestelmä mahdollistaa myös kuuman veden käyttämisen ruokinnassa, mikä parantaa rehun maistumista nuorille porsaille. Ruokintojen välillä jäännösvapaiden liemiruokkijoiden putkistoihin pumpataan puhdasta vettä tai ilmaa. Ruokkijoiden hankinnan yhteydessä tietokone täytyy usein uusia tai ohjelmistot päivittää.  

Vesityöntöiset jäännösvapaat liemijärjestelmät 

Vesityöntöisessä jäännösvapaassa liemijärjestelmässä tarvitaan puhdasvesisäiliö työntövedelle ja harmaavesisäilö paluuvedelle. Mahdollisia haasteita ovat harmaan veden jatkokäyttö ja putkistojen hygieniariskien hallinta. Muutostyötä tarvitaan yleensä ruokintalinjojen putkiston tilavuuden pienentämisessä.   


Ilma
työntöiset jäännösvapaat liemijärjestelmät  

Ilmatyöntöiset täysin jäännösvapaat liemijärjestelmät toimivat ilman harmaata vettä. Rehu painetaan ilmalla suoraan kaukaloon. Järjestelmän ruokintaputket puhdistuvat automaattisesti ruokintojen välillä. Haasteita luo ruokinnan hitaus, mutta se mahdollistaa parhaan ruokintahygienian, tarkat annostelut ja rehuseoksien siirrot.  Järjestelmä sopii erityisesti porsaiden ja imettävien ruokintaan.  

Osa jäännösvapaiden liemiruokkijoiden alastuloputkista voidaan pestä ruokinnan jälkeen. Vieroitettujen porsaiden karsinoissa tämä on tehtävä harkiten, sillä liian iso vesimäärä kaukalossa vähentää porsaiden syöntiä alkukasvatusvaiheessa. 

Markkinoilla on saatavilla myös ilmatyöntöisiä kuivaruokintakoneita, joissa vesi lasketaan kaukaloon heti rehuannostuksen jälkeen. Järjestelmän hinnat ovat samaa luokkaa kuin uudenaikaiset täysin jäännösvapaat liemiruokintajärjestelmät. Järjestelmän huono puoli ovat kalliimmat rehukustannukset kuin liemiruokintajärjestelmissä.  

Perinteisten kiertävien liemiruokkijoiden muuttamisessa jäännösvapaiksi järjestelmiksi on monta etua.  Tiloilta on saatu positiivista palautetta muun muassa syömisen lisääntymisestä, päiväkasvujen noususta ja paremmasta maidontuotannosta. 

A-Tuottajien Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannuksien selvittäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa on kartoitettu remonttitarpeita rehustamoissa. Atrian alkutuotannon asiantuntija Christer Rönnqvist auttaa mielellään rehustamojen suunnittelussa Atrian tiloilla. 

Rönnqvist Christer

Projektipäällikkö

Rönnqvist Christer

040 086 6836

christer.ronnqvist@atria.com

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen