Maito- ja liemiruokkijat

05.06.2020 15:41

 Laitteistoinvestointi maksaa itsensä takaisin

Porsastuotantotiloilla on huomattu, että nykygenetiikka mahdollistaa entistä suuremmat pahnuekoot. Miten saadaan riittävästi maitoa kaikille porsaille? Miten voidaan automatisoida ja tehostaa porsaiden lisäruokinta ennen vieroitusta? Mitä sikalaan kannattaa investoida?

Atrialaisilla tiloilla ensimmäinen Nutrix+ ruokintalaite tuli käyttöön puolitoista vuotta sitten, nyt niitä on käytössä viidellä tilalla. Markkinoilta löytyy muitakin vastaavia laitteita, kuten Schauerin Babyfeed ja Big Dutchmanin Culina Flex.

Nutrix+ on pienellä putkella toteutettu liemiruokkija tietokoneohjauksella. Ruokintalaitteissa on kiertävät linjastot 20 millin putkistolla. Rehuputkien päälinjat ovat sekoittajakohtaiset ja jakolinjat osastokohtaiset. Ruokintaventtiilikohtaisissa kupeissa on tasoanturit. Kuppiin kerralla annosteltava rehumäärä on 30–40 grammaa. Laitteella voidaan jakaa maitojauheesta tehtyä maidonkorviketta ja rehua (pre-startteria). Rehun annostelun toteutumaa voidaan seurata venttiilikohtaisesti tietokoneelta.

image0z133.png

Tietokoneelle tallennetaan seoksien reseptit. Tietokonenäytöltä voidaan lukea käsin täytettävien laitteiden punnitusmäärät. Automaattisesti täytettävien komponenttien täyttö hoituu piensäkkipurkajilla. Ensiksi punnitaan vesi (kylmä ja lämmin halutun lämpötilan mukaan), sitten kuivat komponentit.

Yksi sekoittaja on varattu maitoseokselle. Vaiheittainen siirtyminen maitoruokinnasta rehuruokintaan on mahdollista.

Hygienia on tärkeää, siksi Nutrix+ tekee automaattisesti päivittäin putkiston tyhjennyksen ja vesihuuhtelun sekä alastuloputkien pesun. Päivittäisrutiineihin kuuluu kuppien käsihuuhtelu. Kerran viikossa tehdään automaattinen laitteiston pesu ja desinfiointi.

Nutrix+ liemiruokkija

Käytettäväksi suositeltavat rehut ja rehustus:

  1. Maito: DanMilk Supreme ensimmäisestä päivästä syntymän jälkeen päivään 14–17.
  2. Siirtoruokinta: Maito ja rehu seoksena 4–5 päivää.
  3. Rehu: A-Milkiwean Profit päivästä 18–22 vieroitukseen asti.

Edut:

  • Mahdollistaa jopa kilon vieroituspainon lisäyksen ja tasaisemmat pahnueet vieroitettaessa.
  • Tarvitaan vähemmän amma-emakoita, koska imetettävien porsaiden määrää per emakko voidaan lisätä: 1–3 kertaa porsineille emakoille voidaan jättää 1–2 porsasta enemmän imetettäväksi ja yli kolme kertaa porsineille yksi porsas enemmän.
  • Automaattinen rehun jakaminen ja parempi rehun syönnin oppiminen helpottaa porsaiden hoitoa ja vieroitusta.

Haitat:

  • Korkea investointikustannus, laitteistoinvestointi maksaa kuitenkin itsensä takaisin.
  • Perusteellinen päivittäinen työsitoumus.

Laskelma investoinnin kannattavuudesta

Kiinteät kulut, arvio * 0,30€/porsas
Muuttuvat kulut (maitojauhe + pesut + ylläpito), ilman rehua** 1,83€/porsas
Kulut yhteensä 2,23€/porsas
Tuotot: päiväkasvu ja RHS *** 2,70€/porsas
Kate **** 0,47€/porsas

* 1000 emakon sikala, tuotostaso 32 porsasta/emakko/vuosi, 286 karsinan järjestelmä, poistot 8 vuodelle

** Maitojauhe, 0,8 kg/porsas (hinta 1.1.2020), pesut + ylläpito (tanskalainen arvio), rehunkulutuksen ei oleteta muuttuvan

*** 1 kg parantunut vieroituspaino (7->8 kg, 28 pv vieroitus) tuottaa 3 kg isomman myyntipainon, päiväkasvu paranee 40 g/pv, rehuhyötysuhde 0,1 ry/lisäkasvukilo, kasvatusaika ei muutu (on 7 vko)

**** Työkustannuksia ei ole huomioitu

Rönnqvist Christer

Tuotannon kehitys

Rönnqvist Christer

0400 866 836

Asiakkuuspäällikkö