ÖK - Förvaltningsrådets möte 1/2024

Andelslagets Kött:s förvaltningsråd höll möte i Vasa den 15 mars 2024.

Medverkande från förvaltningsrådet var Ola Sandberg, Fredrik Backlund, Kenneth Dalkarl, Henrik Holm, Rickard Ingves, Per Sandbacka, Stefan Engman, Tomas Juthman och Johan Snickars. ÖK:s styrelse representerades av: Jan Anderssén, Kjell-Göran Paxal, Henrik Pott och Marcus Skullbacka. ÖK:s fullmäktige: Tea Hagman och ÖK:s tjänstemän: VD Tom Åstrand och ekonomichef Daniela Sandbacka. Samt ÖSP:s representant och ordförande Tomas Långgård.

Förvaltningsrådets ordförande Ola Sandberg hälsade alla välkomna. I sitt öppningsanförande konstaterade han, att verksamhetsåret 2023 var gynnsamt för andelslaget.

VD Tom Åstrand presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023. Ekonomichef Daniela Sandbacka presenterade ÖK:s bokslut för verksamhetsåret 2023. Förvaltningsrådet diskuterade bokslutet 2023 ingående. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2023 godkändes av förvaltningsrådet.

Kjell-Göran Paxal redogjorde för aktuellt från Atria och Jan Anderssén framförde styrelsens hälsning.

Enligt en färsk producentnöjdhetsundersökning är ÖK:s medlemmar och producenter nöjda med andelslagets verksamhet. Enkäten visar klart ÖK:s styrkor, men ger även förslag till förbättringar.

Ordförande Ola Sandberg tackade ÖK:s förvaltning, personal och djurbilschaufförer för deras insatser för andelslaget under verksamhetsåret 2023.

Förvaltningsrådet beslöt att Andelslaget Österbottens Kött:s fullmäktiges ordinarie sammanträde hålls fredagen den 5 april 2024 kl 12.00 vid Original Sokos Royal i Vasa. 

ÖK förvaltningsrådets möte 1_2024.JPG

Förv.råd. möte 1_2024.jpg

ÖK förv.råd möte.jpg

Foto och sammanställning:

Lisbeth Bäck/Kustmedia